Asiakaskokemus

Paremman asiakaskokemuksen polku

Asiakaskokemuksen merkitys korostuu vuosi vuodelta yhä enemmän. Voidaan sanoa, että asiakaskokemukseen panostaminen on erittäin kannattava investointi ja tuottaa yritykselle pitkäaikaista hyötyä. Ratkaisevaa on, miten asiakaskokemusta kehitetään ja minkälaiseen tietoon kehittäminen perustuu.

Olemme luoneet asiakaskokemuksen kehittämiseen strategisen tason prosessin. Sen avulla varmistetaan, että kehittämisestä on karsittu pois kaikki olettaminen ja lopputuloksena syntyy yrityskohtainen kehittämispolku, joka tuottaa tulosta alusta alkaen.

Pyydä tarjous

Asiakkaan odotukset

Ensimmäisenä tulee ymmärtää asiakkaan odotuksia. Mitä asiakkaat pitävät kaikkein arvokkaimpana toimiessaan yhteistyössä juuri sinun yrityksesi kanssa? Mitä kaikkein tärkeimmät asiakkaasi odottavat yhteistyöltä tulevaisuudessa ja miksi?

Nämä ovat joka päivä ajankohtaisia asioita, mutta tässä prosessissa menemme syvemmälle ja tuomme yrityskohtaiset vahvuudet konkreettisesti esiin, suoraan asiakkailtasi kuultuna.

Asiakaskokemuksen strategiset valinnat 

Asiakaskokemus on tunne, joka syntyy palveluun liittyvistä kohtaamistilanteista. Joku viisas on joskus todennut, että ”ärsykkeen ja reaktion välissä on tila, jossa tapahtuu valinta”.

Asiakaskokemuksen kehittämisessä on oleellista tehdä oikeita valintoja. Mitä asiakaskokemuksessa pitää kehittää juuri nyt? Miten kehittämisen hyöty saadaan näkyviin yrityksen henkilökunnalle ja asiakkaille mahdollisimman nopeasti? Mikä valinnoista toimii yrityksesi ainutlaatuisena erottautumistekijänä? Entä mikä valinnoista palvelee yrityksesi tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä asiakkaita?

Lopputuloksena syntyy vaiheistettu suunnitelma, jolla asiakaskokemuksesta saadaan yritykselle ainutlaatuinen menestystekijä. Tässä me Redlandilla toimimme sparraajina ja teemme vaiheen läpiviennistä asiakkaallemme ketterän ja selkeän.

Viestintä

Asiakaskokemuksen kehittämisessä liikutaan tunneseikoissa, jonka vuoksi viestinnän ajoittaminen ja suunnittelu ovat ratkaisevassa roolissa. Miten uusi ja hyvin suunniteltu asiakaskokemus viestitään koko yrityksen henkilöstölle niin, että ihmiset saadaan innostumaan ja toimimaan suunnitelman mukaisesti? Missä vaiheessa viestitään asiakkaille?

Tässä vahva ja kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän osaamisemme tuodaan tiiviisti mukaan. Sen avulla viestinnästä tulee vakuuttavaa ja asiakasuskollisuutta lisäävää toimintaa.

Kokonaisuutena prosessi on suunniteltu niin, että se on asiakkaalle mahdollisimman vaivaton ja lopputuloksesta tulee selkeä ja heti toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.