Takaisin

Asiakastyytyväisyyskysely 2018

Vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyymme kertyi mukavasti vastauksia. Kiitos aktiivisille asiakkaillemme vastaamisesta!

Redlandin suositteluprosentti on nyt 95%. Saimme kiitosta erityisesti yhteistyön sujuvuudesta, toiminnan asiakaslähtöisyydestä, kyvystä löytää ratkaisuja asiakkaan tarpeeseen sekä tilaamisen helppoudesta.

Jatkuva palaute, myös asiakaskyselyiden ulkopuolella, on erittäin tervetullutta ja pyrimme keräämään sitä jokaisen projektin yhteydessä. Rakennamme Redlandista palvelevaa ja ketterää kasvu- ja kehityskumppania, jolla on tyytyväisimmät asiakkaat ja onnellisin henkilökunta.

Alla yhteenveto kyselyn tuloksista sekä tekstin lopussa ladattava PDF-tiivistelmä. Arvosteluasteikko 1 = erittäin huono ja 5 = erittäin hyvä.

Kiitosta yhteistyön sujuvuudesta ja asiakaslähtöisyydestä 

Redlandin yleisarvosanaa kysyttäessä vastausten keskiarvo oli 4,32. Asiakkaamme antoivat erinomaiset arvosanat yhteistyön sujuvuudesta, toiminnan asiakaslähtöisyydestä, kyvystä löytää ratkaisuja asiakkaan tarpeeseen sekä tilaamisen helppoudesta (4,40–4,58).

Hyvän arvosanan saimme kyvyistämme kuunnella ja ymmärtää asiakkaidemme tarpeita sekä toimintamme avoimuudesta. Myös reagointikykyymme, uuden tiedon tarjoamiseen, ongelmatilanteiden hoitoon ja tulosten saavuttamiseen oltiin tyytyväisiä (4,11–4,37).

Parannettavaa löytyy kuitenkin aina, ja tällä kertaa sitä toivottiin luovien ratkaisujen tarjoamiseen, laskutuksen selkeyteen ja kustannustehokkuuteen (3,58–3,92).

ONNISTUMME ERITYISESTI

 • Yhteistyön sujuvuus 4,58
 • Toiminnan asiakaslähtöisyys 4,44
 • Kyky löytää ratkaisuja asiakkaan tarpeeseen 4,41
 • Tilaamisen helppous 4,40

PÄRJÄÄMME HYVIN

 • Kyky kuunnella ja ymmärtää asiakkaan tarve 4,37
 • Toiminnan avoimuus 4,27
 • Reagointikyky: nopeus ja joustavuus 4,26
 • Kyky tarjota asiakkaalle uutta, merkityksellistä tietoa 4,23
 • Ongelmatilanteiden hoito 4,17
 • Tulosten saavuttaminen 4,11

PYRIMME KEHITTYMÄÄN

 • Luovien ratkaisujen tarjoaminen 3,92
 • Laskutuksen selkeys 3,63
 • Kustannustehokkuus 3,58

Suosittelisitko Redlandia?

Olemme otettuja siitä, että vastaajista 100 % olisi valmis suosittelemaan Redlandia. Ja moni asiakkaamme on jo suositellut, mikä on meille kultaakin kallisarvoisempaa. Aiempien asiakastyytyväisyyskyselyidemme yhteenlaskettu suositteluprosentti on 95 %.

Uskomme, että henkilökunnan onnellisuus ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat kannattavan kasvun perustat. Olemme yhä useamman asiakkaamme strateginen kumppani ja mukana suunnitteluprosessissa aina vuosisuunnittelusta toimenpiteiden valintaan ja integrointiin asti. Tiiviimpi yhteistyö parantaa prosessin tehokkuutta ja laatua sekä tekee yhteistyöstämme sujuvampaa.

Oma kasvuvauhtimme on noin 30 % vuositasoa ja se on näkynyt ajoittaisena kiireenä, mihin on vastattu lisärekrytoinneilla kuluvan vuoden aikana.

Projektinjohdon palvelutaso

Onnistuneen projektin salaisuus on jämäkkä, mutta tilanteisiin sopeutuva projektinjohto. Pyysimme asiakkaita arvioimaan Redlandin yhteyshenkilöltä saatua palvelua eri osa-alueilla. Tärkeimpinä asioina pidettiin tavoitettavuutta, palvelualttiutta ja luotettavuutta. Kaikkien kohtien keskiarvoksi tuli 4,50 (vaihteluväli 4,31–4,73).

Millainen Redland todellisuudessa on?

Kyselyssä asiakkaitamme pyydettiin ottamaan kantaa eri väittämiin asteikolla 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä.

 • Redland on aina valmis auttamaan (4,58)
 • Redland on reilu ja yhteistyökykyinen (4,54)
 • Redlandin palveluista on hyötyä liiketoiminnallemme (4,38)
 • Redlandin palvelut vastaavat yrityksemme tarpeita (4,15)
 • Redlandin tapa toimia mukautuu yrityksemme tarpeeseen (4,08)
 • Redland hallitsee laajoja kokonaisuuksia (4,08)
 • Redland ratkaisee ongelmia (4,08)
 • Redland on luova (4,00)
 • Redland esittelee liiketoimintaa hyödyttäviä innovaatioita (4,00)
 • Redland tekee vaikeista asioista ymmärrettäviä ja helposti hallittavia (3,92)

Nosteessa vuonna 2018

Kyselytulosten ja asiakkaiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella havaitsemme positiivisen taloussuhdanteen vaikutukset kasvaneessa kysynnässä. Erityisesti strateginen suunnittelu ja kampanjasuunnittelu ovat nosteessa.

Lisäksi näemme kasvaneen kysynnän digitaalisissa palveluissa. Verkkosivustojen ja -palveluiden käyttökokemuksen kehittäminen kiinnostaa asiakkaitamme. Sisältömarkkinointi jatkaa nousuaan ja kytketyy digimarkkinointiin, some-markkinointiin sekä markkinoinnin automaatioon.

Kehitysideoista käytäntöön

Saimme asiakkailtamme paljon kehitysideoita, joita tulemme toteuttamaan, kiitos niistä! Olemme jo pyrkineet kehittämään toimintaamme tiimiytymällä  ja parantamalla ennakoitavuutta ja henkilöresurssien suunnittelua. Olemme myös käynnistäneet kehitysprojektin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta, toimintatapojen yhtenäistämisestä ja käytön tehostamisesta.

Vuoden 2018 rekrytoinnit kohdistuvat projektinhallintaan, graafiseen tuotantoon, sisältömarkkinointiin, web-kehitykseen ja digimarkkinointiin. Nämä lisärekrytoinnit auttavat meitä palvelemaan paremmin myös strategisessa suunnittelussa ja kampanjasuunnittelussa, mitkä nousivat esiin kyselyn tuloksissa. Ja mikä tärkeintä – ehdimme antamaan asiakkaillemme enemmän aikaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset