Core UX Audit

Käyttäjäkokemuksen auditointi digitaalisissa palveluissa

Vaatimukset hyvälle käyttäjäkokemukselle kasvavat koko ajan. Olemme huomanneet, että huolellisesti suunniteltu käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus yhdessä oikean brändistrategian kanssa vaikuttavat suuresti asiakastyytyväisyyteen ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Erinomainen käyttäjäkokemus on liiketoimintasi läpinäkyvä menestystekijä.

Hyvä nyrkkisääntö on, ettei käyttäjän pitäisi joutua miettimään palvelun käyttämistä lainkaan. Hyvä digipalvelu kuljettaa käyttäjää intuitiivisesti mukanaan. Yhdenmukaisella, selkeällä ja visuaalisesti miellyttävällä käyttöliittymällä pidät huolta siitä, että brändisi tarina on yhdenmukainen asiakkaidesi käyttämien palveluiden kanssa. Pettämättömän käyttäjäkokemuksen lisäksi selkeät käyttöliittymän elementit ja polut ohjaavat käyttäjää kohti haluttuja maaleja.

Pyydä tarjous

Milloin?

Kun nykyinen palvelusi ei tuota haluttuja tuloksia ja/tai käyttäjäkokemuksessa on selkeitä käyttäjien tunnistamia kipukohtia sekä haluat varmistaa, että ymmärrät varmasti asiakkaan tarpeita. Ennen suurta verkkopalvelu-uudistusta on tärkeää tunnistaa, miten palvelusi toimii käyttäjän näkökulmasta.

Miksi?

Huono käyttäjäkokemus ajaa potentiaaliset asiakkaat pois paremmin suunniteltuihin palveluihin.  Jos pystymme tunnistamaan ne ongelmakohdat, jotka haittaavat käyttäjäkokemusta, pystymme suunnittelemaan käyttäjäpolut ja kokemuksen niin, että käyttäjää ohjataan koko ajan oikeaan suuntaan.

Miten?

Monipuolinen tiimimme asiantuntijoita yhdistää luovuuden, liiketoimintaymmärryksen ja teknologian uniikilla tavalla. Asiakkaamme palveluja arvioimme esimerkiksi asiantuntijoidemme suorittaman UX Auditin ja analytiikan avulla. Käyttäjäkokemusta validoidaksemme testaamme prototyyppiä käyttäjillä jo ennen kuin riviäkään koodia on kirjoitettu.

Core UX Audit

Kokonaisvaltainen UX Audit ottaa huomioon kaikki käyttäjäkokemuksen tärkeät osa-alueet. Auditointimme perustuu kokeneimpien suunnittelijoidemme asiantuntija-arvioihin, joissa he käyttävät useita erilaisia heuristisia metodeja, sekä omaa laajaa asiantuntemustaan tunnettujen analytiikkatyökalujen ohella.

Ota yhteyttä niin voimme räätälöidä tarpeisiisi sopivan UX Audit -paketin.

Pyydä tarjous