SEO auditointi

SEO-auditointi

Selvitä sivustosi Google näkyvyys kattavalla SEO-auditilla.
Ota hakukoneoptimointi haltuun selvittämällä oman sivustosi tilanne Google-hakujen kilpailukentällä. Auditointi kattaa hakukoneoptimoinnin kaikki tärkeimmät osa-alueet ja selvittää tärkeimmät kehityskohteet.

Lopputuloksena saat hyvän käsityksen hakukonenäkyvyydestäsi ja selkeän suunnitelman kuinka voit sitä parantaa.

Pyydä tarjous

SEO-auditointi koostuu useasta osasta

Avainsanatutkimus

Hyvä Google hakukoneoptimointi pohjautuu oikeiden avainsanojen käyttöön. Me selvitämme mitä avainsanoja sinun kannattaa huomioida sivustollasi ja vaatiiko nykyinen sisältö muutoksia. Avainsanatutkimus selvittää nykyiset vahvuudet ja heikkoudet. Samalla selviää missä on uusia mahdollisuuksia laajentaa sivuston näkyvyyttä ja siten lisätä orgaanista liikennettä.

Tuotos: Listaus tärkeimmistä avainsanoista, niiden hakumääristä ja nykyiset sijoitukset sinun ja lähimpien kilpailijoidesi sivustoille.

Sisältöanalyysi

Sisältöanalyysissä tarkastellaan sivuston nykyistä sisältöä käyttäjien ja hakukoneiden käytettävyyden kannalta. Otamme kantaa tekstin määrään, laatuun ja luettavuuteen. Katsomme onko hakukoneita varten tärkeät sivun elementit asetettu oikein. Lisäksi arvioimme sivuston rakennetta ja sisäistä linkitystä hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

Tuotos: Dokumentaatio löydetyistä ongelmista ratkaisuehdotuksineen.

Tekniikan tarkastaminen

Teknisessä auditoinnissa käydään läpi 60 eri sijoittumiseen vaikuttavaa tekijää. Tekninen tarkastus varmistaa, ettei sivustosi tekniikka haittaa tai pahimmillaan estä tärkeiden sivujen näkymistä hakutuloksissa.

Tuotos: Listaus kaikista löydetyistä ongelmista, sekä ohjeet niiden korjaamiseksi.

Linkkiprofiilin tarkastus

Linkit kertovat Googlelle ja muille hakukoneille siitä miten paljon muut sivustot arvostavat sinua. Tarkastamme miten paljon saat linkkejä kilpailijoihisi verrattuna ja onko sinulla tarvetta keskittyä uusien linkkien hankintaan. Selvitämme myös johtaako sivustollesi linkkejä epäilyttäviltä sivustoilta.

Tuotos: Kilpailutilanteen vertailu lähimpien kilpailijoidesi välillä. Listaus eniten linkkejä saavista sisällöistä, joita voisi edelleen hyödyntää sisäisessä linkityksessä. Listaus potentiaalisista linkinhankintasivustoista.

Toimintasuunnitelma ja strategia

Koko paketin kruunaa strateginen yhteenveto, toimintasuunnitelma, jonka avulla sinun on helppo lähteä toteuttamaan hakukoneoptimointia suunnitelmallisesti. Priorisoimme puolestasi parannuskohteet, jotta tiedät varmasti mistä kannattaa aloittaa.

Ota yhteyttä ja tilaa auditointi

Lopputuloksena selkeä ja toiminnallinen ohjeistus

Auditoinnin lopputulemana saat kattavan ja selkeän dokumentaation löydetyistä ongelmista. Selvityksestä löydät selkeät ohjeet ongelmien ratkaisuun ja ohjeistukset hakukonenäkyvyyttä parantaville toimenpiteille.

Lisää laadukasta liikennettä sivustollesi

Hakukoneoptimointi parantaa näkyvyyttäsi hakukoneissa ja tuo sitä kautta sivustollesi lisää liikennettä. Kun näyt hakukoneissa oikeilla avainsanoilla tulee sivustollesi laadukasta liikennettä, joka on helpompi muuttaa kaupaksi tai liideiksi.

Hakukoneoptimointi palveluna