Takaisin

Digitaalinen markkinointi – lisää myyntiä ja näkyvyyttä verkosta

Digitaalinen markkinointi muuttuu edelleen jatkuvasti ja sen kenttä on todella monipuolinen. Ammattilaisenkin täytyy “juosta, että pysyy paikallaan”, koska mainonnan kanavat ja niiden mainosmuodot kehittyvät koko ajan. Tässä vinkkimme digitaalisen markkinoinnin käynnistämiseen.

Kun alat suunnittelemaan, ota huomioon, että eri kanavilla ja eri mainosmuodoilla on omat roolinsa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuudessa. Mieti kohderyhmäsi käyttäytymistä verkossa, ostoputken eri vaiheita ja markkinointisi strategiaa. Kun tiedät miten ja missä kohderyhmäsi verkossa liikkuu, pystyt viestimään heille tarkemmin ja selkeämmin.

Kaikkien uusimpien trendien perässä ei välttämättä kannata suinpäin juosta, mutta usein esimerkiksi uusia mainosmuotoja ensimmäisten joukossa käyttämällä saa tavallista parempia tuloksia.

Liikkeelle kannattaa lähteä ottamalla ensin haltuun suuren volyymin online-kanavat. Vinkkimme digimarkkinoinnin starttiin: Aloita pienellä. Testaa. Ota oppia. Allokoi budjetit niihin osioihin, jotka toimivat. Skaalaa. Ota mukaan uusia kanavia, alustoja ja mainosmuotoja.

1. Hakukonemarkkinointi – orgaaninen (SEO) ja maksettu (SEM)

Hakukonemarkkinointi vastaa asiakkaan olemassa olevaan tarpeeseen ja on luonteeltaan vetävää, koska kysyntä on jo olemassa. Kun etsit hakukoneesta (esim. Googlesta), niin saat listan hakuusi vastaavista vaihtoehdoista. Hakukonemarkkinointi on helpoin ja järkevin kanava aloittaa, koska sillä saadaan kotiutettua olemassa olevaa kysyntää liikenteeksi sivustollesi, sekä halutuiksi konversioiksi. Konversio, eli sivuston tavoite, voi olla suora euromääräinen myynti, tarjouspyynnön lähettäminen, oppaan lataus tai uutiskirjelistalle liittyminen.

Hakukonemarkkinointi jakautuu kahteen osaan: orgaaniseen eli hakukoneoptimointiin (SEO) ja maksulliseen eli hakukonemainontaan (SEM). Näiden roolit ovat osittain erilaiset, mutta ne täydentävät toisiaan. Optimointi vie enemmän aikaa työtunteina ja tuloksia odottaessa, mutta sen vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Mainontaa on helpompi tehdä ja ylläpitää, minkä lisäksi myös tulokset tulevat nopeasti.

Hakukoneoptimointi – SEO

Hakukoneoptimoinnilla pyritään manipuloimaan Googlen tai muun hakukoneen orgaanisia eli luonnollisia hakutuloksia. Tuloksien saaminen vaatii usein paljon työtä ja vaikutukset näkyvät viiveellä, mutta kun tuloksia on saatu, on vaikutus yleensä pitkäkestoista. SEO on monitahoista ja monimutkaista. Menneisyydessä yksittäisillä teknisillä kikoilla voitiin saada nopeita tuloksia, mutta hakukoneiden suomenkielen ymmärryksen ja algoritmien kehityksen myötä ei yksittäisillä toimilla enää juurikaan saada merkittäviä ja kestäviä tuloksia.

Hakukoneoptimoinnin pääosa-alueet

1. Tekninen SEO – Tekninen toimivuus käyttäjän ja hakukoneen kannalta
Sivuston nopeuttaminen, optimaalinen rakenne, hakurobottien pääsy indeksoimaan sivustoa, mobiilikäyttökokemus.

2. On-site SEO – Sivuston rakenne, käyttökokemus
Sivuston optimaalinen rakenne, metatietojen optimointi, käyttökokemus eli käyttäjien pitäminen sivustolla.

3. Sisältö-SEO – Laadukas sisältö on kaiken perusta
Ostoprosessin jokainen osa-alue huomioitu sisällön roolien suhteen, laadukasta ja runsasta sisältöä. Optimaalisessa tilanteessa käyttäjät jakavat, kumppanit ja ulkoiset tahot linkittävät omilta sivustoiltaan sivustollesi.

4. Off-site SEO – Linkinrakennus
Ulkoiset linkitykset ovat yksi suurimmista signaaleista hakukoneille sivuston laadusta – mitä tärkeämpi sivusto (hakukoneiden mielestä) linkittää sivustollesi, sitä paremmat vaikutukset.

Hakukonemainonta – SEM

Siinä missä hakukoneoptimointi on aikaa vievää ja vaativaa, hakusanamainonnassa päästään alkuun hyvin nopeasti ja kevyesti. Hyvä suunnittelu ja sen pohjalta laadittu tilirakenne auttavat tuloksellisen mainonnan tekemisessä. Soitellen sotaan lähtemällä saa useasti poltettua budjetin toimimattomaan mainontaan.

Googlen ylivoimaisesti suurin tulonlähde on hakumainonta ja siksi heidän intressinsä on maksimoida maksullisten klikkausten määrä. Hakumainonnan ammattilainen osaa kiertää sudenkuopat, jottei budjetti valuisi turhiin klikkauksiin.

Huolellisen taustatyön myötä ei silti voida vielä jäädä laakereille lepäämään. Tuloksellisen ja hyvin hoidetun hakumainonnan tilin ylläpito ja optimointi vaatii viikoittaista ja kuukausittaista työpanosta.

Hakumainonnan luonnin prosessi

1. Avainsanaselvitys
Lähtökohtien varmistaminen: haastattelut organisaation sisällä, asiakastutkimukset, mainostettavien tuotteiden/palvelujen määritys. Selvitetään avainsanatyökaluilla tärkeimmät avainsanat ja niiden hakuvolyymit. Tärkeää löytää useamman sanan sisältäviä suuremman ostoaikeen long tail- eli pitkän hännän hakuja.

2. Kampanjoiden luonti
Määritetään mainostilille avainsanojen ja mainosten lisäksi muut asetukset budjetteineen, hintatarjouksineen, mainoslaajennuksineen ja mainoksineen. Lisäominaisuuksina esim. retargeting- ja ostoaieyleisöjen käyttö.

3. Käynnistyksen jälkeinen tarkastus muutamien päivien kuluttua
Annetaan datan kertyä, mutta tarkastetaan onko tehty vääriä oletuksia ja millaisia hakuja käyttäjät ovat tehneet, joilla mainosta on näytetty ja klikattu.

4. Ylläpito ja optimointi
Datan kerryttyä tarpeeksi, etsitään parhaimmin ja huonoimmin toimineet asiat. Parhaita mainosryhmiä, avainsanoja ja mainoksia priorisoidaan ja jatkokehitetään. Heikommin suoriutuvia kohennetaan tai siirretään budjettia pois niiltä, ja kohti onnistuneita osioita. Hakusanamainonnan ylläpito ja optimointi ovat loputtomia prosesseja. Viimeisen parin vuoden aikana Google Ads on tuonut paljon uusia ominaisuuksia ja pelkästään niiden käyttöönotto ja toimivuuden analysointi vie aikaa.

2. Sosiaalisen median markkinointi

Eri some-alustoilla on hyvinkin erilaisia käyttäjäprofiileja iän, sukupuolen tai muun tekijän mukaan. Kohderyhmästä riippuu pitkälti missä sosiaalisessa mediassa kannattaa olla läsnä, niin mainonnalla kuin orgaanisilla julkaisuilla. Sosiaalisen median mainonta toimii sekä tietoisuutta herättävänä brändäävänä, että suoraa myyntiä tuovana taktisena.

Facebookin ja muiden viihteellisempien alustojen mainosmateriaaleissa toimii usein pieni rosoisuus ja elämänmakuisuus paremmin kuin liika kliinisyys. LinkedIn:ssä puolestaan asiantuntijuuden korostaminen sekä merkityksellisten sisältöjen jakaminen korostuvat, koska  LinkedIn on lähes puhtaasti B2B-kanava.

Markkinointi Facebookissa ja Instagramissa

Tunnetuin ja suurin some-mainonnan alusta on Facebook, josta on myös yleensä helpoin aloittaa. Facebookissa mainostaessa kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön Facebookin Business Manager, jossa sivun ja mainostilin hallinta on peruskäyttöä monipuolisempaa. Business Manager tarjoaa käyttöön uusia työkaluja, esim. sivustolle asennettavan pikselin, jonka kautta avautuu Facebookin oma sivustoanalytiikka, konversioseuranta ja uudelleenkohdennetun mainonnan eli retargetingin mahdollisuus.

Mainosmuodoista kannattaa rohkeasti kokeilla muitakin, kuin normaalia sponsoroitua postausta. Esimerkiksi Instant Experience (ent. Canvas) on minisivusto, joka aukeaa käyttäjän puhelimeen Facebookin sisäisessä selaimessa välittömästi, eikä käyttäjä joudu ulos FB:sta. Liidimainoksilla saadaan kiinnostuneet jättämään yhteystietonsa ja muut halutut tiedot myynnin kontaktointia varten.

Vaikka Facebook mielletään kuluttajakanavana, ovat monet yritykset saaneet hyviä tuloksia myös B2B-mainonnalla. Kohdennusmahdollisuudet eivät ole ihan samaa luokkaa B2B:n osalta, kuin LinkedIn:ssä, mutta tavoittavuus ja mediatilan halpuus paikkaavat tätä puutetta. Mainontaa voidaan kohdentaa esimerkiksi tehtävänimikkeisiin tai toimialoihin, joita käyttäjät edustavat.

Instagram on viimeisen parin vuoden aikana kasvattanut kävijämääriä Suomessa huomattavasti ja nimenomaan aikuisväestön keskuudessa. Facebook omistaa Instagramin ja näin ollen Facebookin Business Managerin kautta mainontaa on todella helppo ostaa myös Instagramiin. Kohdennusmahdollisuudet ovat samat kuin Facebookissa.

Markkinointi LinkedIn:ssä ja Twitterissä

B2B-mainonnassa LinkedIn on vertaansa vailla. Käyttäjät ovat sitä selatessaan yleensä työmoodissa ja kohdennettavuus on todella tarkka. Tutkitusti LinkedIn:ssä käyttäjät ovat suopeampia ottamaan vastaan mainontaa, eivätkä koe sitä häiritseväksi tai ärsyttäväksi. Myös rekrytoinneissa kannattaa kokeilla LinkedIn-mainontaa.

LinkedIn-mainonnan perustekeminen onnistuu melko helposti alustan oman Campaign Managerin kautta. Mikäli vuosittaiset budjetit LinkedIn-maninontaan ovat ainakin joitain tuhansia euroja, kannattaa ottaa yhteyttä digitaalista markkinointia tekevään toimistoon. Toimistoilla on käytössään enemmän ja tehokkaampia työkaluja LinkedIn-mainontaan kuin peruskäyttäjällä. Samoilla työkaluilla saadaan enemmän irti myös yrityksen LinkedIn-profiilista sekä lisäksi toimialakohtaista tietoa.

Twitter ei ole Suomessa käyttäjämäärillä mitattuna kovin vahvassa asemassa ja se on profiloitunut enemmän B2B-mediaksi – ainakin mainonnan osalta. Luonnollisesti Twitteristä on saatavilla lisää kattavuutta, koska kaikki eivät käytä Facebookia tai LinkedIn:iä. Mainonnan kohdentamisen mahdollisuudet Twitterissä ovat kuitenkin rajallisemmat, kuin edellä mainituissa alustoissa.

3. Display-mainonta eli bannerimainonta

Printtimedian kulutuksen vähentymisen myötä, verkkomainonnan kasvu on luontaista. Silti edelleen mainospanostusten siirtäminen printistä verkkoon laahaa perässä, vaikka ihmiset kuluttavat verkkosisältöjä entistä enemmän. Nyt onkin hyvä aika viimeistään aloittaa mainonta verkossa – lähes koko kohderyhmäsi siellä jo on, toimialastasi riippumatta.

Display tavoittaa suhteellisen helposti ja tehokkaasti pieniäkin kohderyhmiä. Kohdennustapoja on useita, joista tällä hetkellä erilaisten datojen käyttö on selkeästi kuuminta, eikä syyttä. Voidaan käyttää ensimmäisen osapuolen dataa esim. omalla sivustolla vierailleista ja näiden perusteella luotuja kaksoisolentokohderyhmiä. Ostetulla eli kolmannen osapuolen datalla pystytään kohdentamaan hyvinkin tarkasti haluttuun kohderyhmään.

Yleensä display-mainontaan tilastoidaan myös videomainonta, jota nykypäivänä pystyy tekemään erittäin monipuolisesti ja monissa kanavissa sekä mainosalustoissa. Display-mainontaa voidaan ostaa suoraan medioilta tai hoitaa itsepalveluna omalta tietokoneelta. Itsepalvelun ostojärjestelmiä on useita.

Suomessa suosituimmat ovat erittäin helppo Google Ads:n bannerimainonta ja vaativampaan käyttöön suunnitellut monimutkaisemmat mainonnanhallinnan järjestelmät, kuten Google Marketing Platform sekä Adform.

Viime vuosina paljon puheena ollut ohjelmallinen ostaminen (RTB, programmatic). Ohjelmallisesti, eli omalta tietokoneelta, päästään ostamaan laadukkaiden suomalaisten medioiden mainosinventaaria itsepalveluna, ilman että ostoista tarvitsee sopia erikseen mediamyyjän kanssa.

Helpointa on aloittaa Google Ads:n tuotteella, jossa mainosaineistoksi responsiiviseen mainokseen riittää kuva, logo, otsikko ja kuvausteksti. Järjestelmä luo näistä elementeistä automaattisesti mainoksen eri kokoisiin mainospaikkoihin. Google Ads tavoittaa lähes jokaisen suomalaisen netinkäyttäjän sen jättimäisen julkaisijaverkoston avulla. Suuri verkosto on samalla myös haaste, koska mainonnan sijoittelua on vaikea valvoa.

Digimarkkinoinnin mittaaminen

Markkinoinnin tekeminen ilman seurantaa on pahimmassa tapauksessa rahan polttamista, koska et tiedä mikä vaikutus milläkin toimenpiteellä on ollut. Digiajassa lähes kaikkea pystyy mittaamaan, mutta eri kanavien välisten vaikutusten attribuointi, eli vertailu ja arvottaminen tuottaa edelleen haasteita. Silti mahdollisimman tarkan mittauksen ja analysoinnin kulttuurin luominen on avain menestykseen. Tarkemmalla tiedolla pystytään kohdentamaan panostuksia niihin osioihin, jotka tuottavat tuloksia.

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteet tulisi määrittää liiketoiminnallisiin tavoitteisiin suhteutettuna. Sivustoliikenteen määrän kasvu on sinänsä hyvä asia, mutta liiketoiminnallinen mittari se ei ole. Itseasiassa sivustoliikennettä saadaan kasvatettua hyvin helposti ostamalla liikennettä eri lähteistä. Liiketoiminnallisia mittareita ovat esimerkiksi tarjouspyyntöjen määrä sekä niiden hankintakohtainen hinta.

Helpoin tapa mitata digitaalista markkinointia on virittää sivustoanalytiikka kuntoon. Useimmat yritykset käyttävät ilmaista Google Analyticsiä, mutta muitakin vaihtoehtoja on olemassa – maksullisia ja ilmaisia.

1. Seuraa web-analytiikkaa

Google Analyticsilla saadaan mitattua sivuston perussuoriutumista ja kävijäliikennettä. Käytetyimmät raportit ovat hankinta, eli liikenne sivustolle liikenteenlähteittäin (ja niiden vertailu keskenään), kävijöiden käyttäytyminen sivustolla sekä konversiot.

Hankinta (Acquisition) raportissa voidaan vertailla eri liikenteenlähteitä (source) ja sisääntulotapoja (medium) kuten orgaaninen hakuliikenne, linkkiliikenne, Google Ads ja muut maksetut kanavat.

Käyttäytyminen (Behavior) raportin kautta päästään tulkitsemaan miten kävijät ovat liikkuneet ja viettäneet aikaa sivustolla. Antaa arvokasta tietoa eri sivujen suoriutumisesta. Miltä sivuilta konvertoidutaan parhaimmin? Miltä sivuilta kävijä lähtee herkimmin heti pois?

Konversiot (Conversions) raportissa eriteltynä sivustolle määritettyjen konversioiden toteutuminen ja niiden syvempi tulkinta.

2. Määritä maalit, joita mittaat

Web-analytiikassa tulisi aina olla joitain maaleja (konversioita) määritettynä, vaikka suoraa myyntiä tai liidien keräämistä ei suoritettaisikaan. Mikä tapahtuma sivustolla on kaikkein lähimpänä ostotapahtumaa tai kiinnostuksen osoitusta?

Tyypillisiä maaleja ovat:

  • Myynti kappale- ja euromäärineen.
  • Kerätyt liidit, esim. tarjouspyyntölomakkeen lähetys
  • Liittyminen uutiskirjelistalle tai yhteydenottopyyntö
  • Oppaiden ja muun vastaavan materiaalin lataus
  • Laadukas vierailu: x-määrä sivulatauksia ja/tai y-määrä vietettyä aikaa sivustolla

3. Markkinoinnin kokonaisnäkymä tulosten seurantaan

Me Redlandilla olemme luoneet markkinointidatan työpöytänäkymän, joka helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista ja mahdollistaa markkinoinnin tiedolla johtamisen. Tärkeimmät tiedot eri alustoista koottu samaan näkymään, eikä lukuja tarvitse katsoa useasta eri järjestelmästä. Tieto on lähes reaaliaikaista.

Markkinoinnin kokonaisnäkymä tuo esiin kaikki markkinoinnin tärkeimmät osiot, kuten sivustoanalytiikan, maksettujen kampanjoiden tunnusluvut ja konversiot. Lisäksi mukaan voidaan ottaa vaikkapa sosiaalisen median lukuja seuraajamääristä, tavoittavuudesta ja reagoinneista.

Mikäli käytössä on vain Googlen järjestelmiä kuten Google Analytics ja Google Ads, voidaan raportointinäkymä rakentaa ilmaisen Google Data Studion avulla. Mutta jos käytössä on muitakin järjestelmiä, esimerkiksi Facebook ja Instagram, ei kyseisten alustojen dataa saada ilman kustannuksia tuotua Google Data Studioon. Siksi järjestelmäriippumaton raportointijärjestelmä antaa paremmat mahdollisuudet luoda markkinoinnin kokonaisnäkymä.

Tarvitsetko apua digimarkkinoinnissa?

Digitaalisen markkinoinnin ei tarvitse olla hepreaa tai vaikeasti lähestyttävää. Pyrimme poistamaan mystiikan ja salatieteen leiman ja kommunikoimaan ymmärrettävästi niin, että autamme asiakastamme pääsemään liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Voimme auttaa sinuakin digimarkkinoinnin suunnittelussa, toteuttamisessa ja mittaamisessa sekä strategisemmalla tasolla. Täällä muutamia työnäytteitämme.

Autamme myös suunnittelemalla sisältömarkkinointia sekä rakennamme kanssasi sisältöjen julkaisukalenterin. Tuotamme haluamistasi aiheista hakukoneoptimoitua sisältöä (esim. blogeja, asiantuntija-artikkeleita, referenssejä) joko kertaluonteisesti tai jatkuvalla mallilla. Voimme hoitaa myös sisältöjesi julkaisun, tai ainakin niiden mainostamisen eri somekanavissa.

Jätä tarjouspyyntö tai ota yhteyttä info@redland.fi, niin keskustellaan siitä miten voimme auttaa sinua!