Takaisin

Joint Futures 2019: holistinen design vaikuttaa ja ottaa vastuuta

Holistisella designilla tarkoitetaan suunnittelua, joka pureutuu syvemmälle kuin vain käyttäjään, estetiikkaan tai yksittäiseen kokemukseen. Kun suunnitellaan holistisesti, mietitään sitä, miten suunnittelemamme palvelut ja tuotteet koskettavat ympäröivää maailmaa.

Aiheeseen pureutuu syvälle Joint Futures, kansainvälinen holistiseen designiin keskittyvä konferenssi, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa 3.-5.9.2019 Helsingissä. Konferenssi on jatkoa vuonna 2018 järjestetylle Design Systems -konferenssille. Tänä vuonna järjestäjät halusivat kehittää ja kasvattaa aihepiiriä koskemaan designia kokonaisvaltaisesti, design systeemien ollessa osa sitä.

Joint Futures -konferenssi antoikin meille designereille ensisijaisesti työkaluja ajatustyöhön.

Konferenssi oli jaettu kahteen trackkiin, joista toinen keskittyi designin toimintaan ja strategiaan, toinen designin mahdollistamiseen ja tekemiseen. Konferenssissa ei käsitelty turhan tarkasti käytännön tekemistä ja uusia hienoja työkaluja, vaan kantavana voimana olivat arvot, etiikka ja kunnioitus. Nämä asiat vaikuttavat siihen, miten ajattelemme, jotta voimme muuttaa maailmaa paremmaksi ja enemmän kaikki ihmiset huomioivaksi. Suunnittelussa tärkein vaihe on varsinainen ajatustyö ja ongelmien ratkaisu, joita erilaiset prosessit ja työkalut tukevat.

Redland Joint Futures
Kuva: Eija Jokilahti

 

Redland oli mukana tapahtuman markkinointikumppanina, ja meiltä tapahtumaan osallistui niin designereita kuin projektipäälliköitä. Halusimme olla mukana tapahtuman kumppanina, koska myös oma tekemisemme pyrkii olemaan kokonaisvaltaista ja arvopohjaisesti johdettua. Esimerkiksi tarjoamamme kattaa kaikki markkinoinnin palvelut ja uskomme siihen, että onnellisin henkilökunta aikaansaa tyytyväisimmät asiakkaat ja synnyttää luonnollista kasvua.

Mitä on olla designer vuonna 2019?

Elämme jännittäviä aikoja designereina. Priya Prakash nosti koko konferenssin avauspuheenvuorossa esiin, että meillä suunnittelijoilla on tällä hetkellä mahdollisuus uudelleenmääritellä työmme, koska pelkkien sovellusten, verkkopalveluiden ja järjestelmien lisäksi/sijaan suunnittelemme tottumuksia ja käyttäytymistä. Prakashin puheenvuoro aloitti kaksipäiväisen konferenssin, jonka aikana kuulimme monessa puheenvuorossa siitä, kuinka designereilla on vastuu ja oikeus kysyä: miksi ja kenelle.

Priya Prakash Joint Futures
Kuva: Eija Jokilahti

 

Tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Moni asia, joiden tarkoitus on ollut hyvä ja joiden alkuperäiset arvot ovat liittyneet avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, on kuitenkin muovautunut asioiksi, jotka aiheuttavat masennusta, ahdistusta, epävarmuutta ja riippuvuutta.

Mike Monteiro piti toisena päivänä ehkä koko konferenssin provosoivimman ja sitä myöten voimakkaimman puheenvuoron – tai niin kuin hän itse tituleerasi, kyseessä oli liittokokous. Mike nosti esille monia designin luomia ongelmia, jotka tällä hetkellä vievät maailmaa tuhoon. Hän kärjisti ja sai ihmiset ajattelemaan, toivottavasti myös tuntemaan pienen piston sydämessään. Kyseinen puheenvuoro ei koskenut pelkästään designereita vaan myös yrityksiä ja peräänkuulutti kaikkien vastuuta suunnittelemistamme ja luomistamme palveluista ja tuotteista. Suunnittelijat toimivat portinvartijoina, mutta välillä käsissämme oleva valta unohtuu hektisen työelämän pyörteissä.

Mike Monteiro Joint Futures
Kuva: Eija Jokilahti

 

Designerina kyseinen vastuu voi tuntua todella isolta ja ahdistavalta, mutta jos astuu hetkeksi oman itsensä ulkopuolelle, niin Prakashin ja Monteiron puheenvuoroissa on paljon totta mukana. Ilman designereita, moni asia jäisi tekemättä ja designereiden avulla monia asioita luodaan. On siis tärkeää, että designer voi kysyä MIKSI jotakin tehdään ja kenelle. Ja tarvittaessa kieltäytyä arvojensa vastaisesta projektista.

Prakashin puheenvuoroon liittyen, perinteisten design prinsiippien lisäksi perustavanlaatuiset prinsiipit tulisikin olla:

  • Miksi tätä tehdään?
  • Kenelle tätä tehdään?

Pienilläkin valinnoilla on suuri merkitys

Mitä yksi designer voi tehdä, jottei vahingossa edesauta maailman tuhoa? Voiko yksittäinen designer muka vaikuttaa? Näitä kysymyksiä heräsi puheenvuoroja kuunnellessa ja kieltämättä sitä alkoi tarkemmin miettimään, missä on tällä hetkellä töissä ja missä mahdollisesti haluaisi olla tulevaisuudessa. Puheenvuorojen joukossa oli onneksi helmiä, jotka antoivat häkeltyneelle designerille jotain konkreettista, minkä avulla voi suunnitella parempia palveluja ja kokemuksia kaikille.

Kim Goodwin kysyi puheenvuorossaan miten voimme varmistaa, että teemme enemmän ihmiskeskeisiä päätöksiä palveluita ja tuotteita suunnitellessamme. Goodwin totesi, että internet on yhtä suurta ihmiskoetta, johon keneltäkään ei ole kysytty lupaa, ja kysyikin: pitäisikö tälle luoda oma eettinen koodisto, kuten toisen maailmansodan jälkeen lääkäreille luotiin ihmiskokeita koskien?

Kun suunnittelemme jotakin, kannattaa kysyä itseltään ja tiimiltä, että…

  • Onko siitä hyötyä? Ihmisille tai yhteiskunnalle?
  • Onko se ainoa tapa?
  • Mitä riskejä löydämme suhteessa sen hyötyyn? 
  • Mitä harmia se voi tuottaa?
  • Miten minimoida mahdollinen harmi?

Tatiana Mac piti voimakkaan puheenvuoron sosiaalisesti kaikki huomioon ottavista design systeemeistä. Hän huomautti, että pienetkin suunnittelijan pöydällä olevat ratkaisut, voivat joko edesauttaa inklusiivisuutta tai muovata ajatusmaailmaa erottavaan ja vahingoittavaan suuntaan. Esimerkkinä niinkin pieni osa design systeemiä kuin pudotusvalikko, voi pitää sisällään suuren määrän asennetta palvelun käyttäjiä kohtaan. Valittaessa sukupuolta pudotusvalikosta, vaihtoehtoina voivat olla mies ja nainen TAI mies, nainen ja muu. Pienillä valinnoilla on suuri merkitys. Mitä jos kuitenkin antaisimme vaihtoehdon myös ei-binäärisille, emmekä rajoittavilla sanavalinnoilla ja vaihtoehdoilla väheksyisi yhtä arvokasta ihmisryhmää? 

Irene Leino Joint Futures
Kuva: Kimmo Kuisma

 

Leyla Nasib ja Irene Leino muistuttivat meitä siitä, että 1/3 internetin käyttäjistä on lapsia. Kyseessä on kohderyhmä, jota ei voi tunnistaa kovin helposti, ja joka on herkempi vaikutuksille suostumuksen antamisesta puhumattakaan. Se mitä nyt suunnitellaan ja tuotetaan internettiin määrittelee sen, miten digitaalinen maailma muovautuu ja näkyy tuleville sukupolville. Tämän vuoksi onkin tärkeää miettiä miten lapset otetaan huomioon, kun suunnittelemme tulevia palveluja.Tammikuussa 2018 järjestettiin yhteisöllinen tapahtuma, jonka tuloksena luotiin “Designing for children’s rights guide”. Prinsiipit perustuvat YK:n lastenoikeusjulistuksen periaatteisiin. 

Miten suunnitella muita ihmisiä, kulttuureja ja ympäristöä kunnioittaen?

Joint Futures ei siis ollut käytännönläheinen konferenssi, josta olisimme saaneet liudan uusia hienoja työkaluja ja graafeja työtämme parantamaan ja tehostamaan. Sen sijaan saimme paljon kysymyksiä, joihin vain me itse voimme vastata. Designereina meillä on suuri valta, ja sitä myöten vastuu suunnittelemistamme palveluista.

Dori Tunstall Joint Futures
Kuva: Eija Jokilahti

Konferenssi päättyi Dori Tunstallin puheenvuoroon kunnioittavasta designista ja hän kertoi miten he toteuttavat sitä Kanadassa OCAD:in yliopistossa (Ontario College of Art and Design University). Heille kunnioittava design tarkoittaa, että suunnitellaan arvostaen inklusiivisuutta, muiden kulttuureja ja arvoja sekä erilaisia tiedon ymmärtämisen tapoja (Ways of Knowing). 

Kaksipäiväisen konferenssin jälkeen keskustelimme designereiden kesken myös omasta roolistamme ja työpaikoistamme. Ilolla voin todeta, että Redlandilla meillä suunnittelijoilla on mahdollisuus sanoa ei sellaisille toimialoille tai tuotteille, jotka eivät sovi omaan arvomaailmaamme. Redland saattaa myös kieltäytyä kokonaan sellaisista asiakkuuksista, joiden arvomaailma sotii yrityksemme arvoja vastaan. Sen sijaan toteutamme joka vuosi projekteja järjestöille ja yrityksille, jotka edistävät yhteiskunnallisia asioita. Tutustu esimerkiksi Fingolle tekemäämme viestintäkampanjaan

Redland Joint Futures kumppani
Kuva: Eija Jokilahti


Redlandin designereihin voit tutustua tarkemmin
artikkelissa, jossa he kertovat miten ja miksi heistä tuli suunnittelijoita. 

Joint Futuresin kaikki puheenvuorot on katsottavissa Yle Areenassa, ja suosittelemme katsomaan ne vaikket olisikaan designer. 

Lähteet: 
https://www.interaction-design.org/literature/topics/holistic-design
https://medium.com/joint-futures/towards-a-holistic-design-approach-122dcf4d02c0