Markkinointi- ja brändistrategia

Markkinointi- ja brändistrategia

Jos vähän yksinkertaistetaan, niin markkinointistrategia on yhteenveto siitä, keitä asiakkaasi ovat ja miten saat heidät ostamaan sinulta kilpailijoidesi sijaan. Brändistrategia puolestaan määrittelee miltä yrityksesi kannattaa tuntua, näyttää ja kuulostaa, jotta saat markkinointistrategiasi toteutettua.

Markkinointistrategia

Hyvä markkinointistrategia pohjautuu aina markkinatutkimukseen sekä asiakasymmärrykseen ja -profilointiin. Sen pohjalta tiedät, mitä asiakkaillesi kannattaa tarjota ja miten se tulee paketoida. Lisäksi markkinointistrategiassa tehdään yhteenveto kilpailijoista ja määritellään, millä positioinnilla kilpailusta erotutaan. Markkinointistrategian pohjalta päästään luomaan markkinointisuunnitelma, joka on kronologinen listaus toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään.

Brändistrategia

Brändistrategia määrittelee brändin roolin osana yrityksen markkinointistrategiaa: mitkä ovat ne ominaisuudet, arvot, persoonallisuus sekä identiteetti, joilla tavoitteisiin päästään. Brändistrategian ydin on lupaus, kiteytetty ajatus yrityksen asiakkailleen tuottamasta merkityksestä.  Brändistrategian tehtävä on brändin, pitkäaikaisen asiakasuskollisuuden rakentamisessa. Mitä vahvempi brändi asiakkaiden mielissä on, sitä enemmän luottamusta siihen koetaan.

Pyydä tarjous

Markkinoinnin onnistumisia asiakkailtamme