Takaisin

Muistatko nämä sähköpostimarkkinoinnin parhaat käytännöt?

Sähköpostimarkkinoinnilla pyyhkii some-ajassa hienosti. Se on henkilökohtaisuudessaan edelleen yksi vaikuttavimmista digimarkkinoinnin kanavista. Välillä on hyvä palauttaa mieleen sähköpostimarkkinoinnin parhaat käytännöt, jotta uutiskirjeesi tulee avattua ja luettua.

Otsikko ja lähettäjä ratkaisevat

Sähköpostikentässä näkyvä otsikko on kaikkein tärkein – sen on oltava niin kiinnostava, että lukija haluaa avata viestisi. Muuten sisältöön käyttämäsi työ on turhaa. Jos lähetysotsikossa lukee “5 huippuideaa syyslomalle”, uskallamme väittää, että uutiskirjeesi avataan helpommin kuin otsikolla “Syyslomaterveisiä yritykseltä X” lähetetty viesti. Toki otsikkoon nostetun asian pitää liittyä uutiskirjeen sisältöön, eli luvatut ideat on lukijalle tarjottava. Koska otsikko on kuningas, sitä kannattaa testata. Laadukkaat uutiskirjetyökalut tarjoavatkin tähän A/B-testausta, jonka avulla voit löytää keksimistäsi vaihtoehdoista parhaiten toimivan otsikon. Lähetysvaiheessa A/B-testaus poimii automaattisesti uutiskirjeen vastaanottajista koeryhmän, jolla otsikkoversiot testataan. Koeryhmällä parhaiten toiminut versio lähetetään automaattisesti lopuille vastaanottajille.

Lähettäjän on oltava luotettava ja mielellään tunnistettava, joten lähettäjäkentässä kannattaa käyttää yrityksen nimeä. Myös lähettäjän sähköpostiosoite viestii luotettavuudesta, joten siihenkin on syytä käyttää yrityksen domainia. Usein uutiskirjeissä käytettyjä osoitemuotoja ovat esim. info@yritys.fi tai uutiskirje@yritys.fi. Jos vastaanottajien määrä on suuri, kannattaa lähetysosoitteena käyttää sellaista, josta automaattiset paluuviestit (esim. lomavastaukset) on helppo siivota pois.

Myös viestin lähetysaika ja lähetystiheys ovat olennaisia asioita. Paras päivä ja kellonaika uutiskirjeen lähettämiselle vaihtelee kohderyhmästä riippuen. Sitä on helppo testata ja tehdä muutoksia tulosseurannan perusteella. Lähetystiheys riippuu sekä kohderyhmästä että yrityksesi toimialasta, mutta on hyvä asettaa joku aikaväli, jotta asiakkaasi huomaavat uutiskirjeesi ilmestyvän säännöllisesti. Kun löydät parhaan ajankohdan, voit jatkossa ajastaa viestisi uutiskirjetyökalun avulla.

Palvele laadukkaalla sisällöllä

Helppo silmäiltävyys on uutiskirjeen lukemisen kannalta tärkeää. Hyvät kuvat ja selkeä otsikointi houkuttelevat jatkamaan lukemista. Jos uutiskirjeeseen on nostettu esiin useampi aihe, kannattaa nostotekstien olla lyhyitä. Niissä tuodaan esiin aiheen tärkein asia ja houkutellaan lisämateriaalin pariin, joka löytyy linkin kautta ja ohjaa asiakkaan esim. verkkosivustollesi.

Houkuttelusta linkin painamiseen käytetään markkinointitermiä Call to Action (CTA). Eli kutsut asiakkaasi toimimaan, kun johdatat hänet linkillä tavoitteesi mukaiseen päämäärään. Linkistä voi avautua esimerkiksi uutinen, blogikirjoitus, tuote- tai palvelusivu, ilmoittautumislomake tai verkkokauppa. Käytännössä siis verkkosivu, jossa asiakas pääsee tarjoamasi tiedon, palvelun tai tuotteen pariin. Hyvä CTA-teksti on lyhyt ja sisällöltään selkeä. Se sisältää toimenpiteen tai hyödyn, jonka kävijä klikkaamalla saavuttaa. CTA:n tulee olla myös visuaalisesti erottuva, esim. painike, toimiakseen tehokkaasti. Onnistumistasi lukijan johdattamiseen on helppo tarkkailla tulosseurannan avulla.

Tekstin tyyli eli äänensävy on myös tärkeää sovittaa kohderyhmälle sopivaksi. Äänensävy voi olla nuorille kuluttajille paljonkin rennompi kuin yritysasiakkaille. Sävy voi riippua myös toimialasta, eli esim. finanssipalvelujen markkinoinnissa kannattaa puhua luotettavasti, kun taas esim. kuntosaliyrittäjän uutiskirjeessä voi revitellä paljon enemmän.

Kirjoittaessasi asetu lukijan näkökulmaan – mieti mikä asiassasi on lukijan kannalta olennaisinta. Sitä eivät välttämättä ole tuotteesi hienoimmat tekniset ominaisuudet, vaan hyöty, jonka asiakas saavuttaa tuotteesi avulla. Pyri parhaasi mukaan sekä viihdyttämään lukijaa että vaikuttamaan hänen toimintaansa.

Tulosseurannalla tavoitteisiin ja parempaan viestintään

Markkinoinnilla ja viestinnällä tulisi aina olla mitattavia tavoitteita. Sähköpostimarkkinoinnin ja -viestinnän tavoitteiden toteutumista on erityisen helppo seurata ja parantaa, kun käytössäsi on laadukas uutiskirjetyökalu.

Tulosseurannan voit aloittaa helposti seuraamalla uutiskirjeesi avaus- ja klikkausprosentteja. Avausprosentti kertoo kuinka moni on avannut sähköpostisi. Klikkausprosentti kertoo kuinka moni on klikannut linkkejäsi, eli kuinka olet onnistunut johdattamaan lukijaa tavoitteeseesi. Kun seuraat tuloksiasi säännöllisesti jonkin aikaa, voit asettaa uutiskirjeellesi sopivia mitattavia tavoitteita. Avausprosentti vaihtelee eri toimialojen välillä paljonkin, mutta yleisesti ajateltuna 20-30% voi olla ihan hyvä luku.

Tarvitsetko apua sähköpostimarkkinointiin?

Ellei yrityksessäsi ole aikaa tai välineitä uutiskirjeiden lähettämiseen, me Redlandilla autamme mielellämme. Redlandin Ambassador-uutiskirjetyökalu on visuaalinen, helppokäyttöinen ja muuntautuu eri yritysten ja brändien käyttötarkoituksiin. Redland Ambassador hyödyntää Campaing Monitor -uutiskirjealustan tekniikkaa ja sisältää kaikki artikkelissa mainitsemamme hyvän uutiskirjepalvelun ominaisuudet.

Autamme tarpeesi mukaan myös uutiskirjeiden sisällöntuotannossa ja lähettämisessä. Kerro tarpeesi, niin esittelemme siihen sopivimman ratkaisun!