Vaikuttavuutta viestintään verkkopalvelun uudistuksella

Palvelutalouden kasvun kirittäjä: palta.fi

Suunnittelu
Redland

Tuotanto
Redland

Asiakas
Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Kilpailukategoria
Paras pienen budjetin verkkopalvelu

Katso verkkosivusto

Lähtökohdat

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on palveluyrityksiä edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Keväällä 2020 digitaalisen viestinnän merkitys korostui entisestään ja Palta halusi uudistaa verkkopalveluitaan aiempaa käyttäjäystävällisemmiksi. Vanhassa verkkopalvelussa oli teknisiä haasteita sekä käyttäjille että sivuston ylläpitäjille. Uuden palvelun tavoitteena oli olla kaikille käyttäjäryhmille mahdollisimman saavutettava, jotta jokaisella olisi mahdollisuus ymmärtää ja käyttää sitä. Lisäksi organisaatiolle oli tehty ilmeuudistus, joka tuli saada paremmin näkyviin myös verkkopalvelussa. Rajallisesta budjetista huolimatta uudistus haluttiin toteuttaa laadukkaasti ja jatkokehitysmahdollisuudet huomioonottaen.

Strategia

Verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli kertoa palvelualojen merkityksestä sekä Paltan tavoitteista, toiminnasta ja sen tuottamasta tiedosta aiempaa selkeämmin, avoimemmin ja ihmisläheisemmin. Paljon viestinnällistä sisältöä tuottavassa organisaatiossa oli tarpeen helpottaa sisällön päivittämistyötä. Asiakaskokemuksen näkökulmasta uudistuksella lähdettiin parantamaan sivuston käytettävyyttä sekä saavutettavuutta. Suunnittelu päätettiin aloittaa käyttäjätutkimuksella.

Luova idea

Käyttäjätutkimuksen tuloksissa korostuivat sisällön löytämisen tärkeys ja vanhan sivuston etusivun rakenteen epäselvyys. Tutkimus selvitti kriittisimmät käyttäjätarpeet ja antoi vahvan pohjan palvelun suunnittelulle. Uuden palvelun suunnittelussa asiakaskokemusta lähdettiin parantamaan selkeyttämällä verkkopalvelun käyttäjäpolkuja ja rakennetta. Sisällön löydettävyyttä parannettiin jäsentelemällä eri kohderyhmille suunnattuja sisältöjä selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Toteutus

Verkkosivuston visuaalinen ilme uudistettiin vastaamaan paremmin Paltan uutta brändiä ja navigaatio suunniteltiin eri käyttäjäryhmien tarpeita sekä sisältökokonaisuuksia vastaavaksi. Esimerkiksi ajankohtaista-osion rakennetta kehitettiin selkeämmäksi, jotta erilaiset tiedotteet, artikkelit ja blogit löytyvät helposti. Jäsenyydestä ja jäsenpalveluista kertovassa osiossa tapahtumat nostettiin keskeisenä sisältönä esiin omaksi kokonaisuudeksi. Yhteyden ottamisesta tehtiin kaikille käyttäjäryhmille selkeää ja helppoa: yhteystiedot, somekanavat ja uutiskirjeen tilaus ovat esillä jokaisella sivulla.

Verkkopalvelu on toteutettu WordPress-alustalle ja sisältöjen päivitystä hallitaan kätevästi uudella Gutenberg-editorilla. Sivuston saavutettavuutta on parannettu sekä visuaalisesti että teknisesti.

Tulokset

Uusi verkkopalvelu on julkaistu 21.1.2021. Ensimmäiset käyttäjäkokemukset ovat kuitenkin erittäin lupaavia: uudistus on saanut hyvän vastaanoton ja positiivista palautetta asiakkaan omassa organisaatiossa.

Verkkopalvelu-uudistuksen budjetti oli 28 000 €. Kustannukset jakautuivat eri vaiheisiin: UX- ja UI-suunnittelu 25%, sisältötyö ja vanhan extranetin irrottaminen 25%, tekninen toteutus 40%, projektinhallinta 10%.

Jatkokehityksestä on tehty suunnitelma, joka sisältää projektin aikana nousseita ideoita.

“Totesimme Paltassa keskellä koronakriisiä, että omat digitaaliset palvelumme kaipaavat pikaisesti kokonaisvaltaista uudistusta. Digikumppanimme Redland uudisti verkkopalvelumme ulkoasua, käytettävyyttä ja saavutettavuutta nostaen sen viestinnällistä vaikuttavuutta ja merkitystä eri kohderyhmille.”

Anna Storm
Viestintä- ja kehitysjohtaja, Palta ry