Palvelumuotoilu

Asiakasymmärrystä palvelumuotoilun avulla

Palvelumuotoilu on palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua ja kehittämistä, joka tapahtuu osallistamalla palvelun eri sidosryhmiä keskenään. Palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää palvelua niin, että se vastaa käyttäjien tarpeita sekä liiketoiminnallisia tavoitteita.

Kun lähdetään suunnittelemaan uusia palveluideoita, paras lopputulos yleensä saadaan kun prosessiin osallistetaan niin asiakkaita kuin palvelun käyttäjiä yhdessä palvelumuotoilun ammattilaisten kanssa. Näin voidaan taata uuden tai kehitettävän palvelun kokonaisvaltainen asiakaskokemus.

Haastattelut, käyttäjäkyselyt ja erilaisten käyttäjien havainnointi eri palvelutilanteissa toimivat tutkimusvälineinä, kun halutaan selvittää käyttäjien tarpeita ja kokemuksia. Hyödynnämme palvelumuotoilussa klassisia visualisointeja helpottaaksemme eri kosketuspisteiden ja polkujen havainnointia sekä kannustamme iteroivaan suunnitteluun sekä työpajatyöskentelyyn läpi koko palvelumuotoiluprosessin.

Ota yhteyttä