Takaisin

Saavutettavuus parantaa verkkopalvelua – tiesitkö nämä yllättävät hyödyt?

Oletko koskaan kokenut verkkopalvelua hankalaksi käyttää? Onko sinulla ollut vaikeuksia lukea tekstiä ruudulta kirkkaassa auringonpaisteessa, tai oletko joutunut etsimään tietoa tekstimassan keskeltä monimutkaisessa sovelluksessa?

Kuvittele olevasi ikänäköinen vanhus tai motorisista häiriöistä kärsivä nuori. Heille hankala verkkopalvelu voikin olla täysin saavuttamattomissa. Tässä artikkelissa kerromme miksi verkkopalvelujen saavutettavuudesta huolehtiminen on tärkeää, mitkä ovat saavutettavuusvaatimukset, ja miten ihan kaikkien käyttäjien vastuullisella huomioimisella voi olla odottamattomia hyötyjä liiketoimintasi kannalta.

Saavutettavuuden yllättävät hyödyt

On selvää, että saavutettavamman palvelun suunnittelu on eettisesti vastuullinen ratkaisu, mutta sillä on myös muita etuja liiketoiminnan näkökulmasta.

1. Yksi merkittävimmistä eduista on parempi näkyvyys hakukoneissa.

Hakukoneoptimointi ja saavutettavuus ovat hyvä pari, sillä esimerkiksi ruudunlukijaa varten lisätyt alt-tekstit tai tekstitykset videoissa ovat myös hakukoneiden mieleen, jolloin sivusto nousee paremmin hakutuloksissa esiin. Google on myös ilmoittanut siirtävänsä fokustaan yleisesti kohti parempaa käyttökokemusta. Tämä tarkoittaa, että koska Google haluaa tarjota käyttäjilleen parempia hakutuloksia, se nostaa esille sivustoja, joilla saavutettavuus on huomioitu. Google arvottaa saavutettavia sivustoja korkealle, sillä ne ovat helpompia käyttää ja ymmärtää.

2. Saavutettavuus tuo myös uusia ihmisiä digitaalisten palvelujen pariin, jolloin potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvaa.

Digipalvelut ovat vielä monen ulottumattomissa, mutta saavutettavuuden parantumisen myötä myös heidät saadaan palveluiden piiriin. Monet erityisryhmät suosivat verkkokauppoja tai asioiden hoitamista digitaalisesti, sillä se on usein vaivattomampaa kuin fyysinen asiointi. Saavutettavia verkkopalveluja tarvitsee pelkästään Suomessa arvioiden mukaan yli miljoona ihmistä.

3. Asiakaskokemus paranee saavutettavuuden kanssa.

Hyvän suunnittelun myötä verkkopalvelun käyttö itsenäisesti on helpompaa, jolloin asiakaspalvelun ja tuen tarve on pienempi. Palvelun käyttö on sujuvampaa, aiheuttaa vähemmän turhautumista ja pienentää kuluja.

Esimerkkejä hyvästä ja huonosta saavutettavuudesta.
Esimerkkejä hyvästä ja huonosta saavutettavuudesta.

Saavutettavat verkkopalvelut – kenelle ja miksi

Verkkopalvelun saavutettavuus auttaa parantamaan käyttökokemusta ja mahdollistaa verkkopalveluiden käytön sellaisillekin, joille se on aiemmin ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta. Uusi laki velvoittaa julkista sektoria toimimaan, mutta koska saavutettaville verkkopalveluille on selvästi kysyntää, voi laki yltää tulevaisuudessa laajemmallekin.

Saavutettavuus on digitaalisen maailman esteettömyyttä, jolla varmistetaan, että kaikkien ihmisten on helppo käyttää palvelua omista rajoituksista, kuten iästä tai vammoista riippumatta. Saavutettavuus on loppujen lopuksi käyttäjälähtöisyyttä ja vastuullisuutta, joka huomioi erilaisten ihmisten tarpeet lähtötilanteesta huolimatta.

Saavutettava verkkopalvelu on oleellinen erityisryhmille, mutta on hyvä muistaa, että aivan kaikki käyttäjät hyötyvät saavutettavuuden huomioimisesta. Ymmärrettävä käyttöliittymä, jäsennelty sisältö ja selkeä ulkoasu palvelevat kaikkia käyttäjiä ja sujuvoittavat käyttökokemusta.

Minkälainen on saavutettava verkkopalvelu?

Saavutettavuudesta puhutaan juuri nyt paljon, sillä uuden lain mukaan viimeistenkin saavutettavuuslain piiriin kuuluvien verkkosivustojen tuli olla vaatimusten mukaisia syksyllä 2020. Mobiilisovelluksille takaraja on kesä 2021. Laki sanoo, että julkisen sektorin verkkopalveluiden tulee noudattaa tiettyä saavutettavuustasoa, joka täyttää WCAG 2.1 AA -saavutettavuusohjeet.

Seuraavaksi kerromme miksi kaikkien, myös yksityisen sektorin, kannattaisi parantaa saavutettavuutta verkkopalveluissaan, vaikka laki ei tällä hetkellä sitä vaadikaan.

Hyvä saavutettavuus on pohjimmiltaan hyvää suunnittelua, jossa on huomioitu seuraavat neljä osa-aluetta: käytettävyys, tekninen- visuaalinen- ja sisällöllinen saavutettavuus.

Käytettävyys:

Käytettävyyden huomioiva verkkopalvelu ei vaadi opettelua ja se vastaa ihmisten tarpeisiin. Saavutettavuus ja käytettävyys kulkevat usein käsi kädessä, sillä saavutettavuus poistaa käytön esteitä.

Tekninen saavutettavuus:

Tekninen saavutettavuus liittyy koodin johdonmukaisuuteen ja virheettömyyteen. Tällä varmistetaan, että verkkopalvelu toimii avustavien laitteiden, kuten ruudunlukijan kanssa tai, että sivustolla pystyy navigoimaan loogisesti näppäimistön avulla.

Visuaalinen saavutettavuus:

Visuaalisella saavutettavuudella varmistetaan, että värien valinnassa on huomioitu käyttäjät, joilla on vaikeuksia hahmottaa eri värejä tai heikkokontrastisia elementtejä. Tähän liittyy myös esimerkiksi fonttien ja elementtien tarpeeksi suuret koot.

Sisällöllinen saavutettavuus:

Sisällöllinen saavutettavuus liittyy tekstin sisällön ymmärrettävyyteen. Sisällön tulisi olla silmäiltävissä, eikä käyttäjän huomioista tulisi kilpailla liian monella liikkuvalla elementillä.  Suuret tekstimassat ilman siistiä jaksottamista ja väliotsikointia voivat olla vaikeita etenkin lukihäiriöisille. Helposti ymmärrettävä yleis- tai selkokieli parantaa luettavuutta.

Miten saan verkkopalvelustani saavutettavan?

Verkkopalvelujen saavutettavuutta ei kannata ajatella erillisenä palikkana, vaan osana suunnittelukokonaisuutta, joka huomioidaan alusta alkaen. Näin saavutettavuus kulkee mukana prosessissa luontevasti. Mitä tehdä, kun olemassa oleva verkkopalvelu kaipaa päivitystä saavutettavuuden osalta?

Jos verkkopalvelu on jo olemassa, onnistuu saavutettavuuden arviointi ja sen parantaminen jälkikäteenkin. Tällöin on paikallaan tehdä erillinen saavutettavuus- ja käytettävyysauditointi, jossa selvitetään, miten palvelu huomioi saavutettavuuden ja käytettävyyden tällä hetkellä, ja millaisia muutoksia tarvitaan näiden parantamiseksi.

Parhaimmillaan saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta, parantaa käytettävyyttä ja varmistaa sujuvan asiakaskokemuksen. Ennustammekin, että saavutettavuudesta on pian tulossa yksi laadukkaan verkkopalvelun tunnusmerkeistä. Design for all!

Tarvitsetko apua?

Haluatko päivittää verkkopalvelusi palvelemaan ihan kaikkia asiakkaita tai tarvitsetko apua paremman saavutettavuuden rakentamisessa? Jos et tiedä, kuinka lähteä liikkeelle, autamme mielellämme! Tarjoamme saavutettavat verkkopalvelut ja muut työkalut digitaalisen asiakaskokemuksen suunnitteluun. Redlandin ammattilaiset auttavat projektisi eri vaiheissa, oli kyseessä sitten saavutettavuuden arviointi, käyttökokemussuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu tai verkkosivujen rakennus.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!