Saavutettavuus verkkopalvelussa

Saavutettavuus on vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä

Saavutettavuus verkkopalvelussa tarkoittaa sitä, että digitaalisen palvelun käyttö on mahdollisimman helppoa ja ymmärrettävää kaikille ihmisille, heidän mahdollisista toimintarajoitteistaan tai haasteistaan huolimatta. Yksinkertaistettuna saavutettavuus on helppokäyttöisyyttä – terminä hyvin lähellä esteettömyyttä, joka tarkoittaa helppokulkuisuutta.

Verkkopalvelun saavutettavuus parantaa esimerkiksi vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa. Kaikkia julkishallinnon digitaalisia palveluja koskeekin nykyään EU-saavutettavuusdirektiivi, joka velvoittaa noudattamaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen kriteerejä.

Sama laki koskee Suomessa jo nyt myös yksityisen sektorin kriittisimpiä palveluita ja vaatimukset tiukentuvat jatkuvasti. Yritystoiminnan näkökulmasta kannattaa huomioida, että saavutettavuus on vastuullisuutta – siitä on hyötyä kaikille ihmisille, muttei haittaa kenellekään.

Me ajattelemme, että saavutettavuus on vastuullisuuden lisäksi myös asiakaslähtöisyyttä, joka tarjoaa yritykselle liiketoiminnallisen kasvumahdollisuuden. Asiakkaiden parempi palveleminen kun lisää verkkopalvelun konversiota, eli tuloksellisuutta.

Pelkästään Suomessa on yli miljoona saavutettavaa verkkopalvelua tarvitsevaa ihmistä ja esimerkiksi jonkinasteisesta värisokeudesta kärsii jopa 500 000 suomalaista. Miksi et haluaisi palvella myös heitä?

Lue lisää artikkelistamme: Saavutettavuus parantaa verkkopalvelua – tiesitkö nämä yllättävät hyödyt?

Näin huomioimme saavutettavuusvaatimukset

Saavutettavan verkkopalvelun suunnittelu lähtee liikkeelle kuten hyvä suunnittelu aina – selkeästä rakenteesta. Saavutettavuuden näkökulmasta on erityisen tärkeää että sisältö on tarkkaan mietittyä, selkeästi jäsenneltyä ja sivustolla navigoiminen on loogista ja helppoa.

Kun halutaan tehdä mahdollisimman laajalle yleisölle intuitiivista käyttöliittymää, ei kannata keksiä pyörää uudestaan, vaan käyttää yleisesti tunnettuja ja käyttäjille valmiiksi tuttuja ratkaisuja.

Visuaalisen käyttöliittymän osalta WCAG-kriiterit määrittelevät vaatimukset mm. kontrastien, tekstin muotoilun ja värien käytön suhteen. Teknisen toteutuksen osalta lista on huomattavasti pidempi ja ottaa kantaa sivuston käyttöön myös erilaisten avustavien laitteiden, esim. ruudunlukijan avulla.

Sisällön ymmärrettävyys parantaa aina verkkopalvelun käyttäjäkokemusta. Tekstin helppolukuisuutta auttavat lyhyet kappaleet, luettelot ja kuvaavat väliotsikot.

Varsinkin iäkkäässä kohderyhmässä on myös paljon ihmisiä, joille yleiskielisen tekstin ymmärtäminen on vaikeaa. Tällöin sisältö voidaan tarjota myös selkokielellä, kielen muodolla joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä yksinkertaisemmaksi.

Suunnittelemme ja toteutamme saavutettavat verkkopalvelut asiakkaan kanssa sovituilla kriteereillä ja aina saavutettavuusvaatimusten (vähintään A-taso) mukaisesti.

Onko verkkopalvelusi saavutettava?

Jos sinua mietityttää verkkopalvelun saavutettavuus, pääset ketterästi tilanteen tasalle teettämällä sivustollesi UX-auditoinnin. Sen avulla saat saavutettavuuden lisäksi käsityksen kaikista keskeisistä käyttäjäkokemuksen osa-alueista käytettävyydestä brändikokemukseen.

Myös varsinaiset digipalvelulain mukaiset saavutettavuusauditoinnit onnistuvat meidän kauttamme. Ota rohkeasti yhteyttä!

Pyydä tarjous