Stora Enso

Case Stora Enso

Kasvua uudella markkinointiajattelulla

Stora Enso on globaali uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisuiden tuottaja. Redland on auttanut Stora Enson Containerboards-yksikköä markkinointiviestinnän koko skaalalla.

Lähtökohta

Yhteistyö Stora Enson Containerboards -yksikön ja Redlandin välillä lähti liikkeelle myynnin digitaalisista koulutusmateriaaleista, ja on sen jälkeen laajentunut täysimittaiseksi mainostoimistokumppanuudeksi. Taustalla on ollut yhdessä tunnistettu tarve näkökulman muutokselle tuote- ja organisaatiolähtöisestä ajattelusta asiakastarpeiden yhä tarkempaan huomioimiseen.

Ratkaisu

Kumppanuutemme aikana olemme tehneet Stora Ensolle konseptisuunnittelua, työkalujen ja -tapojen digitaalista mallintamista, mainonnan ja muun markkinointiviestinnän materiaalien suunnittelua, tuote- ja palveluportfolion muotoilua, visuaalisen linjan yhtenäistämistä sekä valokuvausta ja filmien käsikirjoituksia.

Muutoksen onnistuneessa läpiviennissä on tarvittu jokaisessa käänteessä sisäistä viestintää, jotta johto ja eri asiantuntijat on saatu sitoutettua uudenlaiseen, asiakaslähtöisempään ajatteluun. Mukana ovat olleet organisaation kaikki funktiot myyntiä ja tehtaan johtoa myöten. Redlandin viestintäasiantuntijat ovat tukeneet suunnittelutiimiä sisäisessä jalkautuksessa.

Tulokset

Yhteistyömme aikana uudistetut materiaalit on otettu erittäin hyvin vastaan asiakkaiden päässä, ja myynnin työ teknisesti vaativien tuotteiden ja palveluiden kommunikoinnissa on helpottunut merkittävästi. Stora Enso Containerboards on pystynyt positioimaan itseään markkinassa uudelleen konsernin strategian mukaisesti, tehden samaan aikaan myös myynnillisesti ennätystuloksia.

Kysy ihmeessä lisää