Suomidigi

Case Digi- ja väestötietovirasto

Maailman parasta yhteiskuntaa kehitetään yhdessä

Suomidigi.fi on Digi- ja väestötietoviraston tuottama verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota ajantasaista, ennakoivaa ja valmisteltua sisältöä julkisen sektorin digitaalisten palveluiden kehittämisen tueksi. Verkkopalvelun lisäksi Suomidigiin kytkeytyvät erilaiset tapahtumat, osallistavat työpajat ja koulutukset. Niiden tavoitteena on auttaa julkishallinnossa toimivia eri maturiteettitason omaavia tekijöitä digitalisaation edistämisessä.

Lähtökohta

Syksyllä 2019 Redlandin UX-suunnittelija lähti rakentamaan uutta Suomidigi.fi:tä yhteistyössä asiakkaan, Franticin, Hellonin ja Druidin kanssa. Tavoitteena oli suunnitella käyttäjälähtöinen, skaalautuva ja saavutettava verkkopalvelu, ja julkaista se helmikuussa 2020. 

Hanke oli aloitettu jo 1,5 vuotta aiemmin, mutta uudet, yhteistyössä toimivat suunnittelijat hyppäsivät mukaan vaiheessa, jossa Suomidigin alle haluttiin siirtää monia erillisiä julkishallinnon sivustoja. Suunnittelun tavoitteena oli parantaa verkkopalvelun käyttökokemusta ja informaatioarkkitehtuuria sekä kirkastaa sen konseptia asiakasymmärrystä syventämällä. Julkishallinnon verkkopalveluna sen tuli täyttää myös lain määräämät saavutettavuusvaatimukset.

Suomidigin brändiä ja visuaalista ilmettä haluttiin myös uudistaa Digi- ja väestötietoviraston brändiuudistuksen yhteydessä. Suomidigi haluttiin tuoda luonnolliseksi osaksi kokonaisuutta ja visuaalisesti Suomi.fi:n “sisarbrändiksi”. Redland valittiin Suomidigin brändiuudistuksen toteuttajaksi ja tiimiin tuli UX-suunnittelijan lisäksi Redlandilta mukaan myös konseptisuunnittelija ja Art Director. 

Verkkopalvelun suunnittelu

Hellonin ja Franticin syksyllä 2019 tekemän tutkimuksen perusteella Suomidigi nähtiin ensijaisesti tietopankkina, liittyen julkisen sektorin digitalisaation kehittämiseen. Verkkopalvelun uudistus alkoikin uuden informaatioarkkitehtuurin suunnittelulla ja käyttöliittymän rakenteen uudistamisella, niin sisällöllisesti kuin visuaalisesti.

Koska brändityö ja sisältö olivat vielä kesken, suunnittelimme käyttöliittymään joustavia elementtejä ja sivupohjia, joita hyödyntämällä voitiin rakentaa tarvittavat sisällöt uuden informaatioarkkitehtuurin mukaisesti.

Koska Suomidigin brändi oli Suomi.fi:n sisarbrändi, halusimme hyödyntää Suomi.fi:n design systeemin tyylejä käyttöliittymässä. Teknologiasta johtuen emme voineet hyödyntää Suomi.fi:n React-pohjaista käyttöliittymäkomponenttikirjastoa, mutta tyylillisesti pyrimme pitämään tietyt elementit toimintalogiikaltaan samanlaisina silloin, kun se oli tarkoituksenmukaista.

Verkkopalvelua kehitettiin ketterästi kahden viikon sprinteissä, jolloin pystyimme tuottamaan aiemmin kehitettyyn versioon nopeasti uusia toiminnallisuuksia ja muutoksia.

Suomidigin brändiuudistus

Redlandin tiimi aloitti Suomidigin brändityön strategisella suunnittelulla, jossa kerättiin liiketoiminta- ja asiakasymmärrystä. Brändin ydinviestejä muotoiltiin palvelumuotoilun työtapoja noudattaen, ja vahvasti käyttäjälähtöisesti yhdessä Suomidigin tiimin kanssa. 

Suomidigin missioksi muotoutui olla vahvasti asiantuntijoiden tukena tiedon ja työkalujen kautta, jotta maailman parhaan yhteiskunnan kehittäminen onnistuisi yhdessä.

Strategiana on pitää kaikessa tekemisessä ihminen fokuksessa – niin kehitettävien palveluiden kuin kehittäjän roolinkin suhteen. Tästä syystä kaikki tieto, tuki, työkalut ja yhteistyömallit korostavat ihmiskeskeisyyttä ja käytännönläheisyyttä, inspiraatiota unohtamatta.

Koska kukaan ei voi tehdä kaikkea yksin, Suomidigin tekeminen kulminoituu ydinviestiin ”Maailman parasta yhteiskuntaa kehitetään yhdessä”.

Tulokset

Uusi Suomidigi.fi julkaistiin 7.2.2020. Verkkopalveluun tuotiin digipalvelulaki parannetulla käyttöliittymällä ja samaa formaattia käytetään, kun tiedonhallintalaki tuodaan osaksi Suomidigiä. Palvelu on saanut positiivista palautetta niin viraston sisällä kuin muiltakin käyttäjiltään.

“Saimme tiimillä rakennettua selkeän kokonaisuuden Suomidigistä. Pääsimme tiimille asetettuihin tavoitteisiin ja saimme hyvää palautetta niin palvelun kohderyhmältä kuin virastomme johdolta ja muilta sidosryhmiltä. Tavoitteisiin pääsyyn oli Redlandin panoksella suuri merkitys.”

Maria Vuorensola
Palvelumuotoilun asiantuntija, Suomidigin palveluomistaja

Voimmeko auttaa

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Katso myös