Saavutettava palvelu vanhuuteen varautuville

Varaudu vanhuuteen

Työn suunnitteluun osallistuneet yritykset
Redland, Vanhustyön keskusliitto (asiakas)

Työn tuotantoon osallistuneet yritykset
Redland

Asiakas
Vanhustyön keskusliitto

Kilpailukategoria(t) jotka esittelysivu kattaa
Paras pienen budjetin verkkopalvelu

Katso verkkosivusto

Lähtökohdat

Vanheneminen.fi on suunnattu kansalaisille sekä tietoa tarvitseville ammattilaisille. Sivusto tarjoaa tietoa ja työvälineitä erilaisista vanhuuteen varautumisen teemoista. Tavoitteena oli tuoda nämä tiedot verkkosivustolle helposti omaksuttavassa ja saavutettavassa muodossa.

Asiakkaan toimesta oltiin muotoiltu rakennetta, toiminnallisuuksia ja sisältöjä, mutta ne tuli suunnitella ja toteuttaa saavutettavuusdirektiivit täyttävästi. Redlandin osuus toteutuksesta oli alle 30 000 euroa.

Varaudu vanhuuteen

Strategia / Insight

Asiakkaan toimesta tehty palvelumuotoilu antoi meille hyvän käsityksen siitä, millaisia kohderyhmiä verkkosivuston tulisi puhutella ja mitkä ovat kohderyhmälle tärkeimpiä sisältöjä.

Näistä sisällöistä muodostui viisi pääteemaa: talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys ja asiakirjat.

 

 

Luova ratkaisu

Brändille ei ollut olemassa ilmettä verkkoa varten, joten se luotiin samalla kun ulkoasu suunniteltiin. Ilme ja muotokieli johdettiin jo olemassa olevasta logosta.

Visuaalisesta ilmeestä ja käyttöliittymästä haluttiin tehdä leikkisämpi ja epävirallisempi kuin Vanhustyön keskusliiton aiemmin julkaistu pääsivusto vtkl.fi. Vanhuuteen varautumisesta haluttiin tehdä mahdollisimman helposti lähestyttävää.

 

Toteutus

Teimme asiakkaan pääteemoista avainsana-analyysin, jonka avulla näimme mitä muita sisältöjä kohderyhmä hakee orgaanisesti. Näiden tulosten perusteella oli helppo lähteä toteuttamaan verkkosivuston sivukarttaa ja rakennetta.

Käyttöliittymän ulkoasuun luotiin leikkisyyttä ja lempeyttä mm. kaarevilla linjoilla, pehmeällä muotokielellä ja kirkkailla väriyhdistelmillä. Leikkisämpi ilme sopii verkkosivustolle, joka sisältää vanhuuteen varautumiseen liittyvän testin. Testin avulla saadaan tuotua vakavahko aihe kevyemmäksi ja vastausten perusteella voidaan tarjota vastaajalle sopivaa sisältöä.

Teknisesti verkkopalvelu haluttiin tuoda avoimen lähdekoodin piiriin ja sen käyttöliittymän tavoite oli saavutettavuudeltaan WCAG 2.0 AA-taso.

Vanheneminen.fi -sivusto on osa multisite-toteutusta ja se kuuluu Vanhustyön keskusliiton (vtkl.fi) yhteyteen. Samaan hallintaan on mahdollista toteuttaa jatkossa muitakin sivustoja, mikä helpottaa niiden hallintaa ja ylläpitoa.

Tulokset

Verkkosivusto on saanut paljon positiivista palautetta käyttäjäystävällisestä toteutuksesta. Yksinkertaisen tyylikäs ulkoasu, helppo navigaatio, selkeä otsikointi ja monipuoliset sisällöt ovat keränneet kiitosta.

Sivustolla on vierailtu paljon julkaisun jälkeen ja kävijöitä kiinnostaa erityisesti erilaiset työkalut (ladattavat PDF:t) ja vanhuuteen varautumiseen liittyvä testi. Testiä on jaettu runsaasti sosiaalisessa mediassa ja sen kautta sivusto on saanut paljon uusia kävijöitä.

Sivustolta mitataan monia eri asioita, esimerkiksi sitä, mitä käyttäjä etsii hakutoiminnon avulla. Näin asiakas voi jatkossakin tuottaa kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä ja pitää sivuston jatkuvasti ajankohtaisena sen avulla.

““Yhteistyö Redlandin kanssa oli helppoa ja sujuvaa. Aikataulu oli tiukka, mutta selkeä työnjako ja sovitut yhteyshenkilöt molemmin puolin edesauttoivat projektin sujumista. Meille dedikoidulta koodarilta sai aina vastauksen nopeasti ja lähes kaikkiin toiveisiin löytyi ratkaisu.””

Vanhustyön keskusliitto
Merja Lankinen