Takaisin

Verkkosivuston uudistus harkinnassa? Ota huomioon nämä asiat

Verkkosivuston kehitys- ja ylläpitoprojekteissa päädytään jossakin vaiheessa siihen, että sivusto on parasta päivittää perusteellisesti tai jopa tehdä uudelleen. Syynä voivat olla esimerkiksi turvallisuusasiat, uudet/erilaiset toiminnallisuudet ja teknologiat tai ehkäpä vain ilmeen päivitys, minkä yhteydessä halutaan kehittää myös sivuston toimivuutta sujuvammiksi.

Nykyään sivustokehitystä suunnittelevan yrityksen tai organisaation täytyy ottaa huomioon monia asioita ennen ja jälkeen sivuston julkaisun. Pelkkä päivitys ei yksinään riitä takaamaan sen löydettävyyttä, vaan uudistuksesta on myös tiedotettava kohderyhmälle. Vaikka sivusto olisi luotu toimimaan vain yrityksen “käyntikorttina” kaikille kiinnostuneille, voi siinäkin tapauksessa sen käyttöä analysoimalla saada yllättäviä hyötyjä irti.

Alla muutamia esimerkkejä keinoista, joilla verkkosivustosta saadaan kaikki hyöty irti julkaisun yhteydessä ja sen jälkeen.

Analytiikka ohjaa sivuston kehittämistä

Harva kehittää tai uusii verkkosivustonsa vain sen takia, että siitä tulisi uudempi ja hienompi. Pohjimmiltaan uudistuksen tulee lähteä liiketoiminnan tarpeista; myynnin kehittämisestä, liidien hankinnasta tai asiakkaiden opastamisesta yrityksen tuotteiden ja palveluiden käyttöön. Kaikissa näissä tapauksissa ilman sivuston käytön tarkempaa analysointia toimitaan mutu-tuntumalla ja luotetaan siihen, että kehitysvaiheen oletukset toimivat halutulla tavalla. Vaikka ennen kehitysvaihetta olisi tehty tutkimusta ja analyysejä, ei niiden pohjalta tule olettaa mitään, vaan mieluummin testata.

“Vanha sivusto toimi tällä ja tällä tavalla, uuden oletetaan toimivan näin.” Analytiikan avulla selvitetään pitävätkö oletukset paikkansa ja jatketaan sivuston kehittämistä kerätyn tiedon pohjalta, jotta saadaan merkityksellisiä hyötyjä aikaiseksi. “Analytiikka” ei tarkoita sitä, että asennetaan Google Analytics sivustolle ja unohdetaan sen olemassaolo. Tärkeintä on lähteä liiketoiminnan tavoitteista, etsiä oikeat tavat mitata niitä analytiikan avulla ja laittaa sivuston seurannat kuntoon. Tämän jälkeen voi seurannan tulosten perusteella tehdä päätöksiä yhdessä muiden liiketoiminnan mittareiden kanssa.

Hakukoneoptimointi parantaa sivuston löydettävyyttä

Verkkosivusto saadaan lähestulkoon poikkeuksetta tuottamaan enemmän lisäarvoa käyttäjilleen hakukoneoptimoinnin eli SEO:n avulla, sillä loppujen lopuksi kiinnostuneimmat sivuston kävijät päätyvät sinne hakukoneen välityksellä. SEO:lla voidaan saavuttaa pitkäaikaisia hyötyjä lähtötilanteesta riippuen suhteellisen nopeastikin. Silti kannattaa pitää mielessä, että hakukoneoptimointi on luonteeltaan pitkäjänteistä kehitystyötä, ei yksinkertainen korjaustoimenpide. Analytiikka nivoutuu tähänkin, sillä optimointitoimenpiteiden tehokkuutta on helpompi mitata, kun niiden tulokset voidaan todeta selkeästi.

Digimarkkinointi ohjaa lisää kävijöitä sivustolle

Joskus tulee myös tilanteita, joissa pelkkä SEO ei välttämättä tuo haluttuja tuloksia tarpeeksi nopeasti, koska kilpailutilanne on liian kova tai orgaanista näkyvyyttä on hankala kehittää, kun kyseessä on uusi tuote tai palvelu, jota ihmiset eivät yksinkertaisesti osaa hakea. Tällaisissa tilanteissa digimarkkinoinnilla voidaan saavuttaa nopeasti ja tehokkaasti halutut kohderyhmät ja saada heidät kiinnostumaan aiheesta. Sivuston seuranta antaa suoraa palautetta mainonnan tehosta ja SEO parantaa mahdollisuuksia kaapata potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto juuri silloin, kun he asiasta tietoa hakevat.

Tärkeintä on pitää mielessä se, että sivuston uudistaminen ja kehittäminen ei pääty siihen, kun painetaan julkaise-nappia. Siitä se todellinen kehitysmatka vasta alkaakin!

Sivuston kehittäminen on laaja ja haastava hanke, jossa tarvitaan osaavan yhteistyökumppanin apua. Redlandin ammattilaiset ovat tukenasi sivustoprojektin eri vaiheissa, oli kyseessä sitten alkuvaiheen määrittely, suunnittelu, tekninen toteutus, hakukoneoptimointi, lanseeraus tai sivuston kävijämäärien lisääminen digimarkkinoinnin keinoin.

Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme sivustonne uudistamisessa ja kehittämisessä. Meillä on kokemusta erikokoisista verkkopalveluprojekteista, aina verkkokaupoista saavutettaviin sivustoihin.