Takaisin

Digimarkkinointi ei tuo tuloksia? Näin luot toimivan digistrategian

Brändimainontaa vai taktista digitaalista myynninedistämistä? Mihin kanaviin ja milloin? Ämpäreitä vai ilmaisia risteilyjä? Kas siinä pulmia. Mitä kaikkea markkinointipäättäjän täytyy ottaa huomioon digitaalisen markkinoinnin pitkäjänteisessä strategisessa suunnittelussa?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – myös digitaalisessa markkinoinnissa

Digimarkkinoinnissa strategian tehtävä on toimia suunnannäyttäjänä tekemiselle. Strategia helpottaa markkinointipanostusten suuntaamista tulosten kannalta olennaisiin kanaviin. Strategian avulla digimarkkinointia on mahdollista toteuttaa määrätietoisesti, tehokkaasti ja mitattavasti.

Huonosti laadittu digistrategia on vaikeasti ymmärrettävä ja täynnä alalle tyypillistä jargonia. Hyvä strategia on selkeä: se on helposti vietävissä konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

Miten luon selkeän ja käyttökelpoisen digistrategian? Muista ainakin nämä asiat:

Aseta liiketoiminnan strategiasta johdetut tavoitteet digimarkkinointiin. Tavoitteiden tulee olla relevantteja ja saavutettavia. Aseta myös lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja päätä millä ajanjaksolla saavutettuja tuloksia tarkastellaan.

Määrittele tavoitteille lukumääräiset mittarit ja sivustolle tärkeimmät konversiopisteet eli tavoitetapahtumat. Muista, että digimarkkinoinnin eri vaiheissa erilaisia mittareita käytetään toisistaan poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi brändimittarit tavoitteineen eivät ole samanlaisia verrattuna jatkuvaan taktiseen näkyvyyteen.

Määrittele kohderyhmät: keitä puhutellaan ja kenelle halutaan markkinoida. Liikkeelle kannattaa lähteä nykyisistä asiakkaista. Analytiikasta saa paljon hyödyllistä tietoa siitä, minkä tyyppisiä kävijöitä sivustolla vierailee ja miten he käyttäytyvät sivuilla. Hyödynnä myös omaa CRM-järjestelmää.

Suunnittele kohderyhmää puhutteleva viesti. Mutta aivan ensiksi, älä ikinä ajattele potentiaalisia asiakkaitasi “kohderyhmänä”. He ovat ajattelevia ja tuntevia ihmisiä. Heillä on tarpeita, toiveita ja unelmia. Mihin he uskovat? Mitä he eniten pelkäävät? Mikä saa heidät syttymään, mikä lamaantumaan? Miksi? Kaikki asioita, joihin jokaisen markkinoijan pitäisi perehtyä pää ja kädet savessa. Ostomotiivien tutkimukseen kannattaa käyttää aikaa ja rahaa. Asiakasymmärrykseen sijoittaminen tuo pitkällä aikavälillä säästöjä, sillä myös jokainen kohdentamaton ja yhdentekevä viesti kuluttaa budjettia. Se vasta kallista markkinointia onkin.

Seuraa, analysoi ja optimoi mainontaa jatkuvasti eli opi lisää kohderyhmistä ja siitä, missä ja millä tavoin ne tavoittaa parhaiten. Seuranta auttaa tunnistamaan ne kanavat ja toimenpiteet, jotka tuottavat tuloksia pitkällä aikajänteellä. Hyväkään strategia ei toimi, jos sitä ei mitata ja optimoida jatkuvasti. Lisäksi digistrategiassa olisi hyvä olla liikkumavaraa yllättävien tilanteiden varalta.

Haluatko tietää lisää? Olemme koostaneet ilmaisen stretegisen suunnittelun oppaan markkinointipäättäjän tueksi. Opas pureutuu digimarkkinoinnin suunnittelun tärkeimpiin alueisiin, jotka hallitsemalla onnistut paremmin liiketoiminnan tavoitteissasi. Opas on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään muuhun kuin oppimiseen.

Miten Redland voi auttaa?

Me Redlandilla lähdemme aina siitä, että nykytilanne tunnistetaan ja arvioidaan mahdollisimman tarkasti. Suunnittelutyön onnistumisen prosessissa liikumme vaiheittain strategisesta määrittelystä asiakasymmärrykseen, siitä edelleen konseptisuunnitteluun ja lopuksi tuotantoon sekä toteutukseen. Jäsentämällä eri työvaiheet selkeiksi kokonaisuuksiksi pureudumme asiakkaidemme markkinoinnin haasteisiin eri vaiheissa ja luomme selkeän toimintasuunnitelman perusteellisen perehtymisen pohjalta.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!