Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu

Kun strategia on kirkas, on aika ryhtyä luovaksi. Konseptisuunnittelussa muotoilemme yksittäisistä ideoista sellaisen kokonaisuuden, jossa on liiketoiminnallista järkeä.

Hyvä konsepti taipuu moneksi

Markkinointikonsepti käsittää ne peruselementit, joilla asiakaslupaus saadaan viestittyä kohderyhmillenne ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Konseptin sanallisia ja kuvallisia lopputuotteita on helppo käyttää yhtenäisesti kaikissa tilanteissa. Yrityksestä saadaan välitettyä tavoiteltu mielikuva, jonka johdonmukainen jatkokehitystyö on mahdollista.

• Vahvuuksien kiteytys ja viestin kirkastus
• Slogan markkinointikonseptin sanalliseksi kärjeksi
• Tärkeimmät esittelytekstit konseptin mukaisiksi
• Mainonnallinen pääkuvitus konseptia tukemaan
• Palvelu- ja/tai tuotekokonaisuuden visuaalinen viestintätapa
• Konseptin integrointi markkinointimateriaaliin

Pyydä tarjous

Markkinoinnin onnistumisia asiakkailtamme