Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu

Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu

Olemme asiakkaan ja digitaalisen liiketoiminnan sparraaja mitä tulee käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluun. Suunnittelemme palveluita riippumatta teknologiasta tai laitteista. Suunnittelun lopputuloksena on mahdollisimman helppokäyttöinen palvelu, jonka käyttäminen on miellyttävää ja se tukee annettuja tavoitteita.

Niin yksinkertaista, ettei sitä tule ajatelleeksi

Tähtäämme aina helppokäyttöiseen, mahdollisimman yksinkertaiseen ja sujuvaan käyttökokemukseen. Hyvä nyrkkisääntö on, ettei käyttäjän pitäisi joutua miettimään palvelun käyttämistä lainkaan, vaan se vie intuitiivisesti mukanaan. Toimimme sujuvasti erilaisten teknologiayritysten kanssa, joilta puuttuu käyttöliittymä- ja käyttökokemus osaaminen tai ne tarvitsevat asiassa sparrausta. Autamme asiakkaitamme parantamalla käyttökokemusta ja suunnittelemme erilaisia käyttöliittymiä erilaisiin digitaalisiiin palveluihin ja erilaisiin laitteisiin. Palvelumuotoilulla on iso merkitys laajempien kokonaisuuksien analysoinnissa ja kuinka pystymme yhtä monimutkaistuvassa maailmassa yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamaan kehityskohteita. Verkkopalveluiden muotoilussa pääpaino on tunnistaa eri kohderyhmät, miten heitä palvellaan ja kuinka voimme tehdä käyttökokemuksesta mahdollisimman sujuvaa.

Käyttökokemus- (UX) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI)

Kohderyhmän ymmärtäminen ja heidän tarpeidensa empaattinen tarkastelu on kaiken suunnittelun lähtökohtana. Aloitamme määrittelemällä käyttäjäpersoonat, puramme yksilölliset käyttäjäpolut palvelun ominaisuuksiksi ja rakennamme näiden pohjalta prototyypin palvelun rakenteesta.

Käyttökokemussuunnittelu toimii pohjana käyttöliittymäsuunnitelulle ja visuaaliselle toteutukselle. Käyttökokemussuunnittelu pyrkii tekemään palvelun käyttämisestä kokonaisvaltaisen elämyksen. Käyttäjän tunteisiin vaikutetaan sujuvalla käyttökokemuksella ja johdonmukaisella vuorovaikutuksella ensimmäisestä kontaktista aina käyttäjäpolun loppuun saakka. Näin verkko- tai muitakin palveluita tarkastellen voidaan löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tapoja toimia.

Käyttöliittymäsuunnittelu tähtää verkkosivuston, verkkopalvelun tai sovelluksen käytettävyyden parantamiseen. Lisäksi hyvällä käyttöliittymäsuunnittelulla vaikutetaan suoraan yhteydenottojen määrään tai esimerkiksi verkkokaupan ostoputken virtaviivaisuuteen ja myyntiin. Asiakaskokemus ratkaisee menestyksen.Tarvittaessa kartoittamme käyttäjäryhmien tarpeet erillisellä kyselyillä tai haastattelututkimuksilla, jotta voimme ymmärtää loppukäyttäjien ja asiakkaan sidosryhmien tarpeet. Näin pystymme suunnittelemaan niihin vastaavia sähköisiä palveluita.

Käyttöliittymä ei ole pelkkä brändi-ilme, vaan sisällön ja toiminnallisuuden kokonaisuus. Mitä paremmin verkkosivusto, verkkopalvelu tai verkkokauppa on yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltu, sitä nopeampaa ja tehokkaampaa itse tekninen toteutus on. Kuten devaajamme usein muistavat kertoa: ”weeks of coding can save you hours of planning”.

Pyydä tarjous