Suomen Lähetysseura

Case Suomen Lähetysseura

Sivustouudistus saavutti AA-tason

Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman puolesta. Redland auttoi järjestöä uuden verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lähtökohta

Suomen Lähetysseura halusi hiljattain tehdyn brändiuudistuksen jälkeen uudistaa myös verkkopalvelunsa, jotta se toisi vielä paremmin esiin järjestön tekemän työn laajuuden, historian ja tulokset sekä kannustaisi osallistumaan yhteiseen tekemiseen. Tavoitteena oli sivusto, joka toimisi kokonaisvaltaisen viestinnän ja varainhankinnan työkaluna. Lisäksi sivuston käyttöliittymä tuli toteuttaa saavutettavuudeltaan WCAG 2.0 AA-tasolla, jotta verkkopalvelu palvelisi eri käyttäjiä mahdollisimman tasa-arvoisesti.

Ratkaisu

Redland toteutti verkkopalvelun käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelun sekä teknisen toteutuksen. Kaiken tekemisen ja valittujen ratkaisujen taustalla oli pyrkimys helpottaa käytettävyyttä kaikille sivuston kanssa tekemisissä oleville sidosryhmille.

Useiden eri ylläpitäjien työtä helpotettiin siirtämällä sisällönhallintajärjestelmä toimittajariippumattomaan WordPress-sisällönhallintajärjestelmään. Samalla sivuston jatkokehitys tulevaisuudessa helpottui merkittävästi ja kustannustehokkuus parani.

Käyttökokemusta helpotettiin entistä paremmin joustavalla lomakkeiden hallinnalla ja monipuolisilla varainhankinnan sivupohjilla. Sisällön löydettävyyttä helpotettiin myös parantamalla hakua merkittävästi.

Toinen tärkeä ohjenuora tekemisessä oli saavutettavuus. Vaikka saavutettavuus nähdään asiana, joka palvelee vain esimerkiks kuulo-, näkö- ja kognitiivisrajoitteisia käyttäjiä, todellisuudessa saavutettavuus tekee palvelusta paremman ja helppokäyttöisemmän kaikille. Saavutettavuus otettiin huomioon verkkosivua rakennettaessa myös monikielisyyden kannalta, jotta eri kieliryhmiä voidaan palvella jatkossa joustavasti.

Tulokset

Lopputuloksena syntyi saavutettava verkkopalvelu, joka kertoo Suomen Lähetysseuran työstä ja sen tuloksista kattavasti ja monipuolisesti. Sivusto palvelee nyt entistä paremmin käyttäjien tarpeita seurakunnista työn tukijoihin ja mahdollistaa aiempaa ketterämmän jatkokehittämisen uusien tarpeiden ilmaantuessa.

Verkkosivustoa kehitetään jatkuvasti ja kesäkuussa 2018 julkaistiin uusi mobiilikärjellä suunniteltu englannin kieliversio Felm.org, joka hyödyntää samoja elementtejä.