Verkkosivut ja -palvelut

Verkkosivut ja verkkopalvelut

Tuoko nykyinen verkkosivustosi liidejä ja onko se yrityksesi markkinoinnin keskiössä? Palveleeko sivustosi potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaita tehokkaasti? Kokemuksemme useista sadoista verkkosivuprojekteista on luonut meille hyvät toimintatavat, joilla osataan ottaa huomioon niin hakusanalöydettävyys, sopiva sisältö, korkealuokkainen käyttökokemus kuin hyvä tekninen toteutuskin.

Lähtökohtamme isompiin verkkopalvelu-uudistuksiin perustuu digitaalisen tiekartan luontiin, jolla katsotaan yhdessä palvelukehitystä sivuston koko elinkaaren ajaksi. Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia verkkosivustoja ja verkkopalveluita jatkuvasti erilaisille asiakkaille. Pystymme sopeuttamaan toimintatapaamme asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Jo suunnitteluvaiheessa osallistamme tekniset kehittäjät mukaan suunnittelutyöhön, jotta voimme varmistaa suunnitelman toteutuskelpoisuuden.

Luotamme verkkosivustototeutuksissamme maailman suosituimpiin avoimen lähdekoodin ratkaisuihin. Pääasiallinen verkkosivustoalustamme on WordPress, joka taipuu moneen tarpeeseen. WordPressilla voimme rakentaa laajojen yrityssivustojen lisäksi muun muassa verkkokauppoja tai sovellusten sisällönhallinnan. Meillä on kokemusta myös muiden järjestelmien integroinnista WordPress-sivustoihin.

Välillä asiakkaalla on ennalta määritettynä tietty CMS. Voimme tehdä teknistä kehitystä myös muilla alustoilla kuten Drupal tai Squarespace. Välillä esimerkiksi Squarespace voi olla sopivampi ratkaisu julkaisujärjestelmäksi, varsinkin jos sivustolle toivotut toiminnallisuudet ovat suppeat.

Teemme monipuolisesti yhteistyötä myös muutamien lisenssipohjaisia ratkaisuja tarjoavien tahojen kanssa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme ratkaisun myös silloin, kun sivusto tulee rakentaa Episerverin, Sitecoren tai vaikka Sharepointin päälle. Vaikka suosimmekin verkkosivustototeutuksien julkaisujärjestelmänä WordPressiä, voimme tehdä toteutuksia myös muilla alustoilla kuten Drupal ja Squarespace.

Verkkosivustojen ja verkkopalveluiden lisäksi toteutamme erilaisia verkkosovelluksia. Verkkosovelluksia kehitämme mieluiten Reactilla tai Angularilla ja rajapintoja tarvittaessa Nodella tai PHP:lla.

Näin verkkosivuprojekti etenee

Verkkosivustoprojektin runko noudattaa seuraavaa peruskaavaa, jota toki voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaan: Projektin alussa määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa sen, mitä hanke pitää sisällään. Samalla selkeytetään työnjako, kirkastetaan mieleen projektin tavoitteet ja aikataulu. Verkkosivustoprojektien kestot vaihtelevat merkittävästi riippuen toteutuksen laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Keskimääräisesti uuden sivuston kehitysprojekti kestää meillä noin kaksi kuukautta, mutta variaatiota molempiin suuntiin on paljon.

Määrittelyn jälkeen suunnittelemme verkkosivuston rakenteen ja teemme myös teknisen toteutussuunnitelman. Käyttöliittymäsuunnittelussa hyödynnämme mahdollisen hakusana-analyysin ja/tai käyttäjätutkimuksen tuloksia. Kun käyttökokemus ja käyttöliittymä on suunniteltu ja testattu toteutamme verkkosivuston teknisesti. Sivusto testataan toiminnallisuuksien osalta sekä suoritetaan selaintestaus.

Kun verkkosivusto on julkaistu, voidaan se siirtää Redlandin ylläpidon piiriin. Huolehdimme teknisen ylläpidon lisäksi tarvittaessa myös sivuston tietoturvapäivityksistä, optimoimme sivustoa teknisesti ja voimme tehdä pienkehitystä. Tarjoamme asiakkaillemme myös monesta lähteestä koostetun analytiikkanäkymän, jonka avulla voi seurata eri markkinointiaktiviteettien vaikutusta ja siten optimoida niitä. Perustamme sivuston kehitysehdotukset tähän analytiikkaan, jotta sivustoa kehitetään systemaattisesti.

Pyydä tarjous