Case Hygga

Verkkosivusto- ja ajanvarausuudistus

Kotimainen Hygga on yksi Suomen suurimmista hammaslääkäriasemista Helsingin Kampissa. Redland uudisti Hyggan verkkopalvelun ja ajanvarauksen keväällä 2018.

Lähtökohta

Hammaslääkäritoiminnan lisäksi Hygga kehittää ja markkinoi terveydenhoitoalan toimijoille resurssienhallintajärjestelmää ja prosessien hallintaan liittyvää osaamista. Hyggan toiminta on laajentumassa myös kansainvälisille markkinoille. Nyt oli aika uudistaa Hyggan verkkosivusto uuden ilmeen mukaiseksi ja tehdä asiakkaiden ajanvarauksesta suoraviivaista ja selkeää.

Ratkaisu

Verkkoajanvaraus on liiketoiminnan kannalta tärkein osa Hyggan verkkosivustoa. Jos ajanvaraus sakkaa, liiketoiminta sakkaa. Verkkoajanvarauksen uudistus tehtiin yhteistyössä asiakkaan teknisen tiimin kanssa. Työskentely oli sujuvaa ja tiimit toimivat yhdessä kuin vanhat työkollegat konsanaan.

Verkkosivuston uudistuksen yhteydessä vaihdettiin myös sivuston sisällönhallintajärjestelmä. Sen tärkeimpänä ominaisuutena asiakkaan näkökulmasta oli se, että sisältö on päivitettävissä ilman erityistä teknistä osaamista. WordPressin vahvuus on siinä, että harvakseltaan päivityksiä tekevä ylläpitäjä osaa tehdä helpoimmat päivitystoiminnot.

Ensimmäisessä kehitysvaiheessa kieliversiot tehtiin vain osaan sivustoa mutta taustalle luotiin tekninen valmius kaikkien sivujen kieliversioihin.

Hakukonenäkyvyys huomioitiin jo sivustoa kehitettäessä. Sisällönhallintaan asennettiin SEO-työkalut, joilla sivujen sisältöä on helppo optimoida hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Google Analytics -analytiikkaan määritettiin maalit, joista saatavalla tiedolla sivustoa voidaan jatkossa kehittää.

Tulokset

Sivustosta saatu palaute on ollut hyvää. Erityisesti mobiilissa sujuvasti toimiva ajanvarausprosessi kerää kiitosta, ja se jos jokin lämmittää tekijätiimiä.

Myös visuaalisen ilmeen soveltamisessa sivustolle onnistuttiin loistavasti, ja käyttöliittymän selkeys on saanut kehuja. Sivustoa kehitetään asiakkaan kanssa yhteistyössä ja yhteistyö laajentuu mahdollisesti myös Hyggan muihin liiketoimintayksiköihin.

Hygga teki brändiuudistuksen syksyllä 2018 ja Redland auttoi uuden brändin tuomisessa verkkopalveluun.

Kun siis tulee aika hoitaa hampaat kerralla kuntoon, varaa aika Hyggalta!