Viestintästrategia

Viestintästrategia

Usein käy niin, että kun yrityksen kasvu- ja kehitysvaiheessa nykyhetkeä verrataan tavoitteisiin, joudutaan toteamaan että “tarttis tehrä jottain”. Viestintästrategia on se “jottain”.

Viestintä on tuloksellista ja vaikuttavaa, kun se suunnitellaan hyvin tukemaan ja edistämään organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita. Vaiheittainen toteuttaminen ja vastuiden jakaminen sekä paras tapa tavoittaa sidosryhmät kannattaa miettiä huolellisesti etukäteen. Edes pienet kriisit eivät horjuta toimintaa, kun niihin on valmiit vastausmallit.

Pyydä tarjous viestinnän suunnittelusta

Tehokasta viestinnän suunnittelua

Viestinnän suunnittelussa lähdemme liikkeelle organisaation nykytilan analysoinnista ja tavoitetilan määrittelystä. Onko näköpiirissä esim. liiketoiminnallisia muutoksia tai uuden toiminnanohjausmallin käyttöönotto? Strategisella tasolla arvioidaan, mitä on mahdollista saavuttaa missäkin aikataulussa ja asetetaan välitavoitteita. Usein kriittistä on onnistua resurssien järkevässä jakamisessa eri toimenpiteille ja tekijöille.

Kaikkea ei useinkaan voi, eikä edes kannata tehdä kerralla. Autamme etukäteissuunnittelun keinoin hahmottamaan viestinnän kokonaisuutta ja ohjaamaan toteutusta. Kanavakohtaisten käytännön toimenpiteiden valinta on suunnitelman huippu, jonka jälkeen tuemme toteutuksessa päivittäiselläkin tasolla. Yhdessä määritämme ja rakennamme myös sopivat mittarit viestinnän onnistumisen seurantaan.

Viestintäonnistumisia asiakkailtamme