NOOA

Case NOOA

Uusi käyttöliittymä muutoksenjohtamistyökaluun

NOOA on pelillistetty muutoksenjohtamisohjelmisto (SaaS), joka osallistaa ja motivoi työntekijöitä aitoon muutoksentekoon koko organisaation laajuisesti.

Lähtökohta

Pysyvän ja merkityksellisen muutoksen ajaminen organisaatioissa ei ole aina helppoa. Jotta siinä onnistutaan, tarvitaan organisaation jokainen taso sitoutumaan ja mukaan itse työhön. Vuonna 2017, NOOA halusi laajentaa toimintaansa Yhdysvaltain markkinoille, ja näin ollen päivitykset koko palveluun tulivat tarpeeseen.

Ratkaisu

NOOA valitsi Redlandin partnerikseen päivittämään palvelunsa Yhdysvaltain markkinoille soveltuvaksi. Jo projektin alkuvaiheessa määriteltiin, että asiakas- ja käyttäjäkokemukset olisivat avainasemassa uutta käyttöliittymää suunniteltaessa.

Yhteistyö startattiin työpajoilla, joissa Redland toimi tiiviissä yhteistyössä NOOAN tuotatiimin ja teknisten kehittäjien kanssa. Alusta saakka tavoitteena oli luoda jotakin täysin uutta ja ennennäkemätöntä. Pelillistämistä käytettiin sekä varmistamaan käyttäjien sitoutuminen sovittuihin muutoksiin, että takaamaan palvelulle juoheva käyttäjäkokemus. Palvelun uusi käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus näkivät päivänvalon vuoden 2017 alussa, ja syksyllä ensimmäinen versio palvelusta julkaistiin ensimmäisille pilottiasiakkaille.

Tulokset

Käyttäjiltä on tullut erittäin positiivista palautetta NOOAN uudesta ja parannetusta mobiilisopivuudesta sekä käytön helppoudesta. NOOAn ainutlaatuisuus piilee sen kyvyssä yhdistää strategia ja kulttuuri yhtenäiseksi palveluksi. NOOA auttaa myös yhteiseen tavoitteeseen keskittymisessä, ja luo käyttäjilleen uuden, tekemiseen perustuvan oppimiskulttuurin.

Nykyisin NOOAlla on vahva ja laajeneva asiakaskunta Suomessa, ja vuoden jälkeen myös Yhdysvaltain markkinoille on avautunut uusia isoja asiakkuuksia.

Tutustu NOOA-muutoksenjohtamistyökaluun

“"Yhteistyö Redlandin kanssa on helppoa, koska he kuuntelevat asiakkaitaan tarkasti ja reagoivat nopeasti. Hyvää ja luovaa työtä."”

Tom Grönstrand
CEO, NOOA

Katso myös