Case Helaform

Sivustouudistus ja digimarkkinoinnin kokonaisnäkymä

Helaform suunnittelee ja valmistaa liukuovijärjestelmiä, joita käytetään niin kodeissa, teollisissa ympäristöissä, maatalousrakennuksissa, kuin huippuhotelleissa ympäri maailmaa. Redland loi Helaformille uuden sivuston ja keskitetyn näkymän tärkeimmistä digimittareista.

Lähtökohdat

Verkkosivustouudistuksen tavoitteena oli tuoda havainnollisemmin esiin missä kaikkialla Helaformin tuotteita ja niistä koostuvia ratkaisuyhdistelmiä voi käyttää. Lisäksi uudistuksessa haluttiin luoda pohjat verkkokaupan aloittamiselle myöhemmässä vaiheessa. Tavoitteet keskittyivät merkittävissä määrin vientimarkkinoilla menestymiseen.

Ratkaisu

Sivustouudistuksessa tutkittiin verkon luontainen kysyntä eri tuotteiden ja käyttökohteiden osalta, jotta pystyimme vastaamaan eri kohderyhmien tarpeeseen. Merkittävä osa projektia oli määrittää käyttäjäpolut sekä tuoda näyttävästi esiin Helaformin ratkaisut ja referenssit eri toimialoilta. Suunnittelun jälkeen rakensimme WooCommerce-pohjaisen tuotehallinnan verkkokauppajärjestelmän päälle sekä loimme eri kohderyhmiä palvelevat tuotesivut, joiden sisältöä suodatetaan eri käyttökohteiden ja ominaisuuksien mukaan. Lisäksi loimme tuotteisiin linkitetyn ratkaisut ja referenssisivut, jotka avaavat lopullisia käyttökohteita helposti ymmärrettävällä tavalla. Tutustu sivustoon.

Tulokset

Verkkosivusto julkaistiin tammikuussa 2018 suomeksi ja englanniksi. Koska tavoitteena oli systemaattisesti kehittää verkkopalvelua käyttäjädatan perusteella, kokosimme verkkosivustoanalytiikan lisäksi tiedot eri sosiaalisen media kanavista, uutiskirjemarkkinoinnista sekä sivuston tärkeimmät konversiot yhteen näkymään. 2018 vuoden aikana jokainen digimarkkinoinnin kuukausi on ollut edellistä parempi tulosten valossa.

“"Markkinoinnin kokonaisnäkymällä avataan kaikki markkinoinnin kokoukset. Sillä saan kätevästi näytettyä johdolle ja myynnille kuinka paljon milläkin kampanjalla tai toimenpiteellä on ollut vaikutusta liikenteeseen. He saavat siitä konkretiaa käsiinsä. Ja mikä parasta he ymmärtävät markkinoinnin vaikutukset liiketoimintaan. Näin ollen yrityksen johdossakin budjetoidaan mielellään lisää "pelimerkkejä" myös digitaaliselle markkinoinnille, kun nähdään mitkä vaikutukset milläkin toimella on. Lisäksi myyjät nappailevat liidejä mielenkiintoisista lähteistä, joita sivustoliikenteeseen ilmestyy." ”

Teemu Malva
Markkinointipäällikkö, Helaform Oy