Case Griffin Refineries

Strateginen brändiuudistus kansainväliselle asiantuntijayritykselle

Griffin Refineries on nuori suomalainen innovatiivisten jätteenkäsittelyteknologioiden ja kiertotalouden asiantuntijayritys. Redland osallistui Griffinin strategiatyöhön ja uudisti sen pohjalta yrityksen brändin sekä verkkopalvelun kansainvälisesti uskottavaksi.

 

Lähtökohta

Griffinillä on vahva visio puhtaammasta tulevaisuudesta, joka saavutetaan globaaleja jätehaasteita ratkaisemalla. Yrityksen brändi-identiteetti vaati kirkastamista ollakseen uskottavampi kansainvälisillä markkinoilla. Brändin ydin ja uniikit kilpailuedut tuli viestiä innostavalla ja eri kulttuureihin istuvalla tavalla, unohtamatta suomalaisen ympäristöosaamisen arvostusta.

Brändistrategia

Markkina-, kohderyhmä- ja kilpailijatutkimuksista kerätyn tiedon perusteella selvitimme kilpailijoista erottavat tekijät ja muodostimme johtoajatuksen, johon pohjasimme uuden viestinnän äänensävyn, brändin pääviestit sekä visuaalisuuden.

Uuden strategian kulmakiviksi valettiin positiviinen ja helposti ymmärrettävä tapa viestiä. Jätteen merkitys käännettiin päälaelleen negatiivisesta positiiviseksi siten, että jatkossa jätteestä puhutaan kohderyhmille puhtaan tulevaisuuden rakentamisen tärkeänä resurssina. Jäte ei ole enää saastuttava taakka, vaan oikein käsiteltynä jopa aarre.

Painostamisen ja säädöksiin vetoamisen sijasta, strategiaksi muodostuikin juuri inspiroiminen luontoa ja taloutta hyödyttävään jätteenkäsittelyyn ja kierrättämiseen. Yhteisöjen ja yksilöiden yhteistyön voimalla isotkin jäteongelmat ovat ratkaistavissa ja apuna siinä on asiantuntijuus.

Strategian pohjalta syntyi tunnusmerkki, jonka pyörivästä muodosta ovat heti  ymmärrettävissä kiertotalouden ajatus, sekä Griffin eli aarnikotka.  Brändin väripaletti suunniteltiin eri kulttuureihin sopivaksi. Markkinointimateriaaleissa selkeys ja pyörivä muoto ovat tunnistettava yhdistelmä.

Verkkopalvelu-uudistus

Brandsprintin yhteydessä muodostettu johtoajatus ja strateginen suunnittelu antoivat erinomaiset lähtökohdat verkkosivuston suunnittelua varten. Käyttökokemussuunnittelu aloitettiin tarkentamalla kohderyhmien tarpeita erityisesti sivuston näkökulmasta, jolloin sisältö ja rakenne oli mahdollista suunnitella todelliseen asiakastarpeeseen perustuen.

Näin myös sisällöntuotanto saatiin hyvissä ajoin vauhtiin, mikä on aikataulun kannalta keskeistä, varsinkin kun uudistuva sivusto oli huomattavasti vanhaa laajempi.

Rakennesuunnittelun tärkeimpänä tehtävänä oli muodostaa palvelutarjoomasta selkeä ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus. Tässä yhteydessä todettiin myös tarve sekä valokuvaus-, että videotuotannoille, jotka aikataulutettiin jatkokehitysvaiheeseen.

Verkkopalvelun visuaalista käyttöliittymää suunniteltaessa oli erityisen tärkeää hyödyntää uutta brändi-identiteettiä johdonmukaisesti, mutta käytettävyydestä tinkimättä. Modernin sivuston perusvaatimuksena on myös huomioida saavutettavuus ja ongelmaton käyttö eri päätelaitteilla.

Verkkosivuston teknisen toteutuksen yhteydessä sisällönhallintajärjestelmäksi valittiin avoimen lähdekoodin WordPress. Sen tärkeimpänä ominaisuutena asiakkaan näkökulmasta oli se, että sisältö on sujuvasti päivitettävissä ilman erityistä teknistä osaamista.

Griffinin verkkosivuston etusivu

Tulokset

Brändiuudistus mahdollisti parhaat lähtökohdat myynnin tukimateriaalien tuottamiseen aina palvelevaa verkkosivustoa myöten, joka on julkaistu huhtikuussa 2021.

Kansainvälistyminen on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, mikä näkyy myynnin tehostumisena. Saamme iloita siitä, että Griffinin ensimmäinen modernia teknologiaa hyödyntävä jätteenkäsittelylaitos avattiin syksyllä 2020 Arabiemiirikuntien alueella. Laitos jalostaa jätteestä mm. vaihtoehtoista polttoainetta.

 

 

“Aloitimme yhteistyön Redlandin kanssa, koska yrityksemme viestit ja visuaalinen identiteetti tuli uudistaa sopimaan kansainvälisille markkinoille. Redlandin toteuttama kilpailija- ja markkina-analyysi auttoi meitä ymmärtämään kansainvälistä markkinaa paremmin ja kirkastamaan kilpailuetumme entistä myyvempään muotoon.”

Anne Fraser-Vatto
CFO, Griffin Refineries

Voimmeko auttaa?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Katso myös