Takaisin

Hakukoneoptimointi – mitä se SEO on?

Hakukoneoptimoinnista puhutaan sähköisen markkinoinnin viisasten kivenä. Mitä sivujen hakukoneoptimointi oikein on ja miten sitä tehdään? Alla tiivis perustason tietopaketti aiheesta.

Hakukoneoptimointi (eli SEO eli search engine optimization) yleisellä tasolla tarkoittaa sitä, että verkkopalvelut ja niiden sisällöt rakennetaan nousemaan mahdollisimman hyvin esiin hakutuloksissa. Google on jyrännyt ylivoimallaan kilpailijat, joten ainakin täällä kotimarkkinalla pääsee pitkälle, kun keskittyy miellyttämään Googlea. Hakukonetulokset ovat nykyajan puhelinluettelon keltaiset sivut. Mitä houkuttelevampi tuloslistaukseen nouseva palvelu- / sisältökuvaus on, sitä todennäköisemmin sen julkaisija saa yhteydenoton. Kärjistetysti voidaankin sanoa, että jos yritys ei näy Google-hakutuloksissa, päätyy potentiaalinen kontakti kilpailijan palveluiden pariin.

Hakukoneoptimoinnin kolme osa-aluetta

Hakukoneoptimointi koostuu kolmesta osa-alueesta: tekniikka, sisältö ja linkit. Kaikki kolme vaativat huomiota, jotta sivustosi pärjää hakutuloksissa, mutta yksi osa-alue voi olla juuri sinulle muita tärkeämpi. 

Tekninen hakukoneoptimointi

Tärkeintä teknisessä optimoinnissa on varmistaa, että sivuston tekniikka ei estä sivuston indeksoitumista hakukoneiden tietokantoihin. Tämä varmistetaan siten, että hakukoneiden bottien toimintaa ei estetä omalla sivustolla. Lisäksi voimme auttaa hakukoneita ymärtämään sivustomme esimerkiksi sivustokartalla. 

Toimiakseen tehokkaasti sisällön hakukoneoptimointi edellyttää totta kai sitä, että materiaaleja julkaistaan tarpeeseen soveltuvalla alustalla. Optimoinnissa huomioitavia rakenteellisia ominaisuuksia ovat mm. sivuston navigaation ja ulkoasun oikeanlainen toiminta sekä tekninen toimivuus. Lisäksi Google arvostaa erittäin paljon nopeasti latautuvia sivustoja, joten latausnopeuden optimointi on elintärkeää.

Kun tekniikka on kunnossa, voidaan keskittyä sivujen sisältöön.

Sisällön optimointi

Sisältö, eli teksti, määrittää sen millä hauilla sivustosi esiintyy hakutuloksissa. Sisällön luomisessa ensimmäinen pohdinnan arvoinen kysymys on, millaisia ongelmia 

tarjottavat palvelut tai tuotteet ratkaisevat. On hyvä miettiä – tai kartoittaa järjestelmällisemmin – mitä asiakas, potentiaalinen asiakas tai potentiaalinen työntekijä kirjoittaisivat hakukoneeseen etsiessään tarjoamaanne palvelua, millaisessa tilanteessa he sillä hetkellä ovat ja millaista apua he eniten kaipaavat. 

Tämän kysynnän ja tarjonnan yhdistelmänä muodostuvien avainsanojen ympärille rakennetaan hakukoneoptimoitu sisältö. Avainsanoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan sekä sivun nimessä että sopivassa määrin otsikoissa (pää- ja väli-) ja leipätekstissä.

Linkit hakukoneoptimoinnissa

Kolmas SEO:n tukipilari ovat linkit. Google arvottaa sivustoja tutkimalla kuinka paljon niihin linkitetään muilta sivustoilta. Tieteellisten tutkimusten viittaustekniikkaan pohjautuva tapa antaa enemmän arvoa sivustoille, jotka saavat enemmän linkkejä. Siksi on elintärkeää pyrkiä hankkimaan linkkejä muilta sivustoilta. 

Linkkien hankinta on kolmesta osa-alueesta se hankalin ja työläin, sillä siihen meillä on vähiten valtaa. Muiden sivustojen on itse päätettävä linkittää meidän sivustollemme. Tämä onnistuu parhaiten julkaisemalla ajankohtaista, hyödyllistä ja niin kiinnostavaa sisältöä, että muut sivustot haluavat linkittää siihen.

Pikavinkit hakukoneoptimoinnin aloittamiseen

Käytä avainsanaa otsikossa

Tärkeintä on otsikoida sivu oikein. Sisältösivuilla on esimerkiksi useampi otsikko. Varsinainen tekstiotsikko on tekstin ensimmäinen osa, johon pätevät hyvän kirjoittamisen perussäännöt. Avainsanoja tulee käyttää aktiivisen harkitusti sekä leipätekstissä että otsikoissa – myös väliotsikoissa. Tarpeeton toisto ärsyttää kuitenkin lukijaa, eikä termejä siksi kannata viljellä liikaa. HUOM! väliotsikot tulee aina luoda sisällönhallintajärjestelmän omilla otsikkotyyleillä. Lihavoinnit, kursivoinnit tms. tekstimuotoilut eivät poimiudu hakukoneen haaviin.

Optimoi title-otsikko

Niin sanottu title-otsikko (tällä nimellä se löytyy sisällönhallintajärjestelmästä helpoiten) on se sivun nimiosa, joka näkyy selaimen osoitekentässä. Tämän merkitys sivun näkyvyydelle on erittäin suuri, joten sen laadintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Titlestä näkyy hakutuloksissa vain 72 merkkiä, tehokas otsikointi toimii siis parhaiten.

Titleen kannattaa ujuttaa joku sisällön (ja toisaalta yrityksen liiketoiminnan) kannalta olennainen avainsana, joiden kartoittamisesta aiemmin puhuttiin. Tehokkainta on, jos tämä sana on titlen alkuosassa. Tämä ei kuitenkaan aina ole tyylikästä tai lukijaystävällistä. Kannattaa siis ennemmin kunnioita lukijoiden älykkyyttä ja välttää vain hakukoneiden ehdoilla rakennettuja ”Maailman söpöimmät kissavideot – ja Yrityksemme uutuustuote” tyyppistä otsikointia.

Metakuvaus on pieni myyntipuhe

Meta description eli sivun kuvaus on se pieni teksti, joka Google-haussa näkyy titlen alapuolella. Siinä kuvaillaan lyhyesti, mistä sivun sisällössä on kysymys. Myös tässä voidaan käyttää avainsanoja. Sivun kuvauksen tarkoitus on saada asiasanahaulla yrityksen sivuun törmäävät käyttäjät avaamaan yrityksen suosittelema sivu. Jos tässä ei onnistuta, etsii käyttäjä jotain mielenkiintoisempaa luettavaa. Mitään kikkoja ei ole, kyse on tekstistä ja sen houkuttelevuudesta.

Hakukone tykkää erilaisista julkaisuista ja linkeistä

Hakukoneoptimoinnissa enemmän on enemmän. Sääntö kuuluu: Julkaise paljon, julkaise usein ja julkaise erilaisia asioita (tekstiä, kuvaa, videoita, linkkejä, dokumentteja…), niin hakukone löytää sivustosi yhä useammin ja varmemmin. Google luokittelee sivustot sitä uskottavammaksi, mitä aktiivisemmin, laajemmin ja monimuotoisemmin niillä julkaistaan.

Internetin tarjoama lyhyt välimatka Helsingistä Australiaan kannattaa myös hyödyntää. Sisältöihin voi lisätä aiheeseen liittyviä linkkejä joko sivuston sisällä tai muihin kanaviin. Näistäkin ensimmäiset on syytä sijoittaa tekstin alkupuolelle ja sen jälkeen säännöllisin välein, parhaan hakutuloksen aikaansaamiseksi. Myös se, että sivustolle on linkkejä eri ulkopuolisilta sivustoilta, tekee siitä arvokkaamman Googlelle.

Kuvien hakukoneoptimointi

Sivun latausnopeus on yksi tärkeimpiä mittareita hakukoneille. Kaikkein helpoin ja suoraviivaisin tapa nopeuttaa sivuston latausnopeutta on optimoida kuvatiedostot. Liian isot kuvat ovat monen sivuston perisynti ja asia, jota ei aina tule ajateltua. Kuvien pienentämiseen on kaksi tapaa. Ensimmäiseksi voidaan pienentää kuvien resoluutiota skaalaamalla niitä pienemmiksi kuvankäsittelyohjelmalla. Tämä on tehokas tapa pienentää kuvien kokoa, mutta luonnollisesti johtaa joissain tapauksissa liian pikselöytyneisiin kuviin. Toinen tapa on kompressoida kuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvan resoluutiota ei muuteta, mutta tiedostokoko saadaan pienemmäksi. Näitä kahta tapaa yhdessä käyttämällä olisi hyvä pyrkiä vähentämään kaikki kuvat suurin piirtein kokoluokkaan 100-200kbit. 

Kokeile itse miten paljon saat pienennettyä kuviesi koko näillä ilmaisilla työkaluilla:

SEO on osa isompaa kokonaisuutta

Tässä pieni pintaraapaisu SEO:n ihmeelliseen maailmaan. Hakukoneoptimointi ei tietenkään ole ainut avain onneen, se on yksi osa hakukonemarkkinointia, mutta käytännössä sitä kannattaa tehdä, koska se on ilmaista markkinointia. Sivujen tekstisisältöjä muokkaamalla voidaan nostaa yritys tai yhteisö esiin, lisätä tietoisuutta sen palveluista ja näin parantaa niiden tunnettuutta, ilmaiseksi. Hakukoneoptimointi auttaa yritystä nousemaan ratkaisuvaihtoehdoksi asiakkaan ongelmatilanteissa. 

Niin kuin kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa, suunnittelemalla, toimimalla järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti sekä turvautumalla ainakin jossain määrin ammattilaisten apuun tuplataan mahdollisuudet onnistua. Saa soittaa, autamme mielellämme!