Takaisin

Mitä konversio-optimointi on?

Konversio-optimointi on verkkosivujen myynnin ja käytettävyyden jatkuvaa parantamista. Tähän sisältyy ajatus systemaattisesta uusien ideoiden testauksesta sekä dataan pohjautuvien päätösten tekeminen. Termi tulee englannin kielen sanoista Conversion Rate Optimization jota myös tuttavallisesti CRO:ksi kutsutaan. 

Suomeksi sanottuna konversio-optimoinnilla siis parannetaan verkkosivuja niin, että useampi vierailija muuttuisi asiakkaaksi ja harvempi vierailija poistuisi sivulta kokemukseensa tyytymättömänä.

Päätavoite on konversion parantaminen

Nimensä mukaisesti konversio on se, mitä halutaan parantaa eli optimoida. Konversiolla tarkoitetaan tässä tapauksessa mitä tahansa bisnekselle tärkeää tavoitetta, jonka asiakas voi saavuttaa verkkosivustollasi. Yksinkertaisimmillaan se on tuotteen tai palvelun osto. Kaikilla sivuilla ei kuitenkaan myydä mitään, jolloin konversio voi olla esimerkiksi liidilomakkeen lähetys tai SaaS-palvelun kokeilujaksolle kirjautuminen. 

Konversio = kauppa tai muu haluttu toiminto sivustolla

Tärkeintä on, että haluttu toiminto on tiedossa ja sitä mitataan. Konversio-optimoimalla pyritään eri keinoin nostamaan konversion astetta, eli saamaan samasta määrästä vierailijoita aikaisempaa isompi osa muuttumaan asiakkaiksi. 

Katso alta esimerkki siitä miten paljon sivuston tulos voi muuttua, jos liikenne ja keskimääräinen ostos pysyy samana, mutta konversioprosentti muuttuu. Näin paremmin toimiva sivusto tekee enemmän rahaa, vaikka vierailijoita onkin sama määrä.

esimerkki konversioprosentin vaikutuksesta tuloon

Kokoelma eri oppeja

Voisi sanoa, että konversio-optimointi on kokoelma eri alojen oppeja, jotka on koottu yhden sateenvarjotermin alle. CRO nimittäin käyttää hyväksi esimerkiksi tilastotiedettä, psykologiaa, visuaalista suunnittelua, JavaScript-osaamista, käyttöliittymien käytettävyysosaamista, asiakastutkimusta ja web-analytiikkaa. Tämä tekee konversio-optimoinnista yhtä aikaa haastavaa ja mahdottoman mielenkiintoista. 

konversio-optimointi koostuu eri osa-alueista

Jos konversio-optimoinnin jättää täysin yhden ihmisen varaan täytyy pestiin löytää oikea moniosaaja, joka osaa jokaista yllä mainittua osa-aluetta vähintäänkin kohtuullisesti. Ja mielellään osaa niistä todella hyvin. 

Toisaalta tykkään ajatella, että juuri tämän monialaisuuden takia lähes jokaisella on jotain annettavaa konversio-optimoinnin projekteissa. Siksi tiimeissä tehtävä optimointi hyötyy jokaisesta siihen osallistuvasta ihmisestä ja hänen erikoisosaamisestaan jollain tärkeällä osa-alueella. 

Keinot konversion parantamiseen

Heti ensimmäiseksi täytynee sanoa, että mitään juuri oikeaa tapaa tehdä konversio-optimointia ei ole. On olemassa monia eri tapoja toteuttaa konversio-optimointia ja sanoisin niitä yhdistävän tekijän olevan johdonmukaisuus ja tulosten seuranta. Tässä kuitenkin muutamia eri keinoja joita yleisesti käytetään konversio-optimoijen parissa. 

A/B-testaus

Klassisin esimerkki konversio-optimoinnin toimenpiteistä on a/b-testaus. Siinä testataan kahta tai useampaa muutosta yhtä aikaa sivustolla ja selvitetään parantavatko vai huonontavatko ne sivuston toimintaa. Testien tekoon tarvitaan oma työkalu, joka pystyy jakamaan sivuston liikennettä lennosta eri kokemusten välillä ja mittaamaan mikä muutos on johtanut useimmin ostoon.

a/b-testauksen kaksi eri variaatiota

Käytettävyyden parantaminen

Sujuva käyttökokemus edesauttaa vieraita liikkumaan sivustolla oikeaan suuntaan. Hyvin suunniteltu käyttökokemus takaa sen, että vierailija tietää mihin mennä ja pääsee vaivatta tavoitteeseensa. On ikävä menettää kauppaa sen takia, että asiakas eksyy sivustollesi.

Web-analytiikka

Sivuston analytiikka on täynnä mahdollisuuksia. Mielestäni jokaisen konversio-optimoijan tulee olla valmis viettämään aikaa analytiikan parissa, sillä sieltä voi löytää sekä ongelmakohtia että seurata omien toimenpiteiden onnistumista. Yleisin web-analytiikan työkalu on Google Analytics, jonka haltuunotto on ehdottomasti harkitsemisen arvoista. 

Haluaisitko oppia käyttämään Google Analyticsia? Järjestämme tykättyjä koulutuksia, joissa oppii harjoituksien avulla käyttämään tätä suosittua web-analytiikan työkalua. Ota yhteyttä ja kysy koulutuksista!

Asiakastutkimukset

Siinä missä web-analytiikan kautta saadaan paljon kvantitatiivista dataa sivuston vierailijoista, antaa asiakastutkimukset kvalitatiivista tietoa asiakkaista. Olen usein törmännyt tilanteeseen, jossa pitkään toiminut yritys ei tiukan paikan tullen juurikaan tunne omia asiakkaitaan tai heidän tarpeitaan. Ja juuri näistä asiakkaiden tarpeista voidaan johtaa merkittäviä parannuksia omaan toimintaan ja sivustolle.

Haluatko parantaa sivustoasi ja sen konversiota?

Haluatko kuulla lisää konversio-optimoinnista ja selvittää miten sitä voitaisiin parhaiten tehdä sinun sivustollesi? Ota yhteyttä ja selvitetään yhdessä. Tutustu myös digitaalisiin palveluihimme sekä digitaalisen asiakaskokemuksen suunnitteluun!