Case SAK

SAK ja Redland kutsuivat vuoropuheluun

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on maan suurin palkansaajakeskusjärjesto, joka edustaa lähes miljoonaa palkansaajaa ja 18 ammattiliittoa. SAK:n visio on luottamusyhteiskunta.

Haaste

Redlandin ja Karhu Helsingin aikaisemmin vuonna 2017 toteuttaman brändiuudistuksen yhteydessä uudistettiin SAK:n brändi-identiteetti ja digitaaliset palvelut. Työn tuloksena syntyi vahva brändilupaus – Työtä toistemme puolesta, mikä haluttiin jalkauttaa mahdollisimman laajalle yleisölle kustannustehokkaasti kahden viikon kampanjan aikana. Kampanjan tavoitteena oli viestiä työn murroksesta, kutsua suomalaisia vuoropuheluun sekä vahvistaa mielikuvaa SAK:sta nykyaikaisena luottamusyhteiskunnan rakentajana, erityisesti 25-44 -vuotiaiden keskuudessa.

Ratkaisu

Redland suunnitteli ja toteutti kahden viikon “kutsu vuoropuheluun” -kampanjan yhdessä SAK:n viestinnän kanssa. Kampanjan keskiöön suunniteltiin Redlandin toimesta mainosvideo, minkä toteuttajaksi valittiin Vaisto Creative. Koska kohderyhmä olivat käytännössä kaikki palkansaajat ja mediabudjetti oli rajallinen, kampanja toteutettiin täysin digitaalisissa kanavissa kohdennettuna 25-44-vuotiaisiin suomalaisiin juuri suomalaisen työn juhlan alla. Kampanjan keskiössä oli Facebook, missä kutsuttiin suomalaisia vuoropuheluun “Millaisten asioiden puolesta sinä haluaisit meidän puhuvan?” SAK:n jäsenliitot jakoivat julkaisua ja se levisi nopeasti orgaanisesti ensimmäisinä päivinä. Facebook-mainonnalla saatiin kasvatettua julkaisuun tavoittavuutta uusiin kohderyhmiin tarkoilla kohderyhmillä, A/B-testauksella, aluekohdistuksilla ja ajoituksella työmatkaliikenteeseen ja myöhäisiin arki-iltoihin kahden viikon aikana. Kampanjaa tuettiin YouTube -InStream -videomainonnalla ja Ruutu Premium -videomainonnalla.

Tulokset

SAK kysyi: Millaisten asioiden puolesta sinä haluaisit meidän puhuvan? Sadat kommentit auttavat SAK:ta tekemään työtä toistemme puolesta suomalaisille tärkeissä kysymyksissä. SAK:n yksittäinen Facebook-julkaisu tavoitti yli 153 000 suomalaista, joista orgaanisesti lähes 27 000 – tässä auttoivat lähes yli 900 sitoutumista (reagointia, kommenttia tai jakoa) julkaisuun. Myös Youtube osoittautui toimivaksi mainosalustaksi – videolle saatiin kohtuullisin kustannuksin lähes 263 000 näyttöä ja 113 000 katselukertaa. Katsojista kolmannes katsoi pitkän, 60 sekunnin videon loppuun. Ruutu Premium tarjosi mahdollisuuden ikä-kohdennukseen, yli 42 mainosnäyttöä ja arvokasta dataa videon katsomisesta.

Facebook153K tavoittavuus Youtube263K näyttöä, 113K katselukertaa Ruutu.fi96,5 % VTR