Takaisin

Miten varmistat, että brändiuudistus näkyy tuloksessa?

Useissa organisaatioissa pohditaan olisiko aika uudistaa brändin ilmettä, logoa ja slogania – jopa nimeä. Pelkkä muutos ei kuitenkaan automaattisesti lisää myyntiä tai tuo tunnettuutta. Siksi jo ennen brändityön aloittamista tulisi miettiä, miksi brändiuudistus tehdään ja millä toimenpiteillä varmistetaan, että uudistus saadaan näkymään tuloksessa asti.

Myynnin ja markkinoinnin yritysvalmentaja, Ollis Leppänen Intotalosta kävi Redlandin aamiaisseminaarissa pohtimassa brändiuudistuksen haasteita, erityisesti myynnin näkökulmasta.

Miksei brändiuudistus näy käytännön tasolla?

Brändiuudistus kompastuu usein puutteelliseen viestintään – uudistusta ei osata tai ehditä viedä käytännön tasolle, yrityksen arkeen.

Parinkymmenen vuoden valmennuskokemuksella Ollis listaa brändiuudistuksen yleisimmät käytännön kompastuskivet näin:

1. Uudistus tehdään yrityksen omasta eikä asiakkaiden tarpeista.

2. Keskitytään tyyliin tulosten sijaan.

3. Tuijotetaan liikaa sitä, mitä kilpailijat tekevät.

4. Brändin uudistus jää markkinoinnin tai yrityksen johdon omaksi projektiksi.

5. Uudistukselle ei ole asetettu konkreettisia tavoitteita.

Miksi ja kenen vuoksi ryhdyt uudistukseen?

Brändiuudistukset lähtevät usein liikkeelle siitä, että organisaation johto kyllästyy brändi-ilmeeseen tai uusi markkinointijohtaja haluaa tuoda brändiin oman kädenjälkensä. Tämä ei aina ole asiakkaan näkökulmasta uudistuksen paras lähtökohta.

– Brändin tärkein tehtävä on tehdä ostaminen helpoksi asiakkaalle. Brändi elää ja kasvaa siellä, missä asiakas kohtaa yrityksesi ja palvelusi. Kuuntele siis tarkasti heitä, jotka ovat asiakasrajapinnassa. Ja ennen kuin aloitat brändiprojektin, kysy ja perustele itsellesi 5 kertaa: “miksi?”, kehottaa Ollis.

Brändi on muutakin kuin uusi tyyli – muista tavoitteet

Brändiuudistus mielletään liian usein visuaalisten elementtien uusimiseksi, eikä asiaa aina mietitä tarpeeksi liiketoimintalähtöisesti.

Olliksen kokemuksen mukaan liiketoiminnan kannalta hyvä brändi täyttää nämä vaatimukset:

  • auttaa kohdistamaan myynnin toimenpiteet tavoiteasiakkaisiin
  • auttaa myyntiä perustelemaan palvelun arvon asiakkaalle
  • auttaa asiakasta luottamaan yritykseen ja ratkaisuun enemmän
  • auttaa asiakasta tykkäämään yrityksestäsi ja tekemään ostopäätöksen rohkeammin

Me Redlandissa uskomme, että brändin kokonaisvaltainen kehittäminen ottaa kantaa koko yrityksen strategiaan, tarjoamaan ja kiteyttää kilpailuedun. Tämä kokonaisuus täytyy jalkauttaa sekä omalle henkilöstölle että asiakkaille.

Äläkä keskity liikaa siihen mitä kilpailijasi tekevät, vaan tee omalla tyylilläsi – uskalla näyttää ja kuulostaa aidolta itseltäsi.

Viesti muutoksesta kaikille sidosryhmillesi

Brändiuudistuksesta on tärkeää kertoa organisaation kaikille sidosryhmille. Viestintä vaatii pitkäjänteisyyttä, eikä onnistu hetkessä.  Varmista, että sinulla on tarpeeksi aikaa ja ihmisiä, jotka vievät uuden brändisi ilosanomaa käytännön tasolle.

– Valitettavan usein brändiuudistuksissa unohtuu kertoa omalle henkilökunnalle, mitä kaikkea uudistus tarkoittaa heidän käytännön työssään. Mieti miten sinun brändisi auttaa myynnin ja asiakaspalvelun tekijöitä edustamaan yritystäsi varmemmin, vakuuttavammin ja innostavammin, muistuttaa Ollis.

Onnistunutta viestintää varten laadi viestintästrategia, jonka avulla varmistat, että viestisi menee perille kaikille sidosryhmillesi: johdolle, esimiehille, henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Vie brändisi arkisiin kohtaamisiin. Varmista, että yrityksesi pääviesti ja arvolupaus näkyvät kaikessa viestinnässäsi ja vie ne myös käytännön tasolle. Muista myös työnantajamielikuva, mikä on erittäin tärkeä rekrytoinnin näkökulmasta.

Miten brändiuudistus kytketään osaksi myyntiä?

Kun brändiuudistuksen onnistumista mitataan myynnin kasvulla, täytyy jo ennalta miettiä mitä se tarkoittaa myynnin kannalta.

– Myynti on innostuksen siirtämistä ja brändin tehtävä on innostaa. Mutta myynti kompastuu yleensä siihen ettei sillä ole selkeästi määritettyjä tavoitteita, ei mittareita eikä seurantaa, toteaa Ollis.

Mieti, mitkä ovat uudistuksesi myynnilliset tavoitteet ja mittarit. Jos ne ovat esimerkiksi myyjien liidit, kontaktien ja tapaamisten määrä, keskikaupan arvon nousu tai kauppojen läpimenoasteen nopeutuminen, niin mittaa ja seuraa niitä.

Brändistä kasvun rakentaja

Kun haluat varmistaa, että vältät brändiuudistuksen sudenkuopat, etkä jää yksin käytännön toteutuksen kanssa, valitse kokonaisvaltainen kumppani, joka voi auttaa brändityön eri vaiheissa. Meiltä Redlandista saat kaikki markkinointi-, viestintä– ja digipalvelut hallitusti saman katon alta.

Olemme mukanasi heti alkumetreiltä tekemällä esimerkiksi brändianalyysia asiakas- ja markkinaymmärryksen perustaksi. Brändityöpajojen avulla kirkastamme liiketoiminnan tavoitteet, arvot, vision ja kilpailuedun yrityksesi avainhenkilöiden kanssa. Kysymme sinulta myös ne tärkeät miksi-kysymykset.

Jatkamme luomalla brändistrategian ja kehitämme kanssasi brändin identiteettiä ja visuaalista ilmettä. Luomme avuksesi brändikäsikirjan, johon brändisi linjaukset kirjataan. Suunnittelemme kanssasi brändin jalkautuksen markkinointiviestintään ja luomme kattavan viestintäsuunnitelman. Olemme apunasi myös luomassa markkinoinnin kokonaisnäkymää, jota voit käyttää markkinoinnin tiedolla johtamiseen.

Jos tarvitset valmennusapua yrityksesi henkilökunnan tuloksellisen ja brändin mukaisen toimintatavan varmistamiseen tai myynnin sparraamiseen, niin Intotalo auttaa sinua mielellään.

Brändityön stepit Redlandin ja Intotalon avulla

1. Brändianalyysi (Redland)

Tehdään asiakas- ja markkinaymmärryksen perustaksi tarvittavat hakusana- ja kilpailija-analyysit, trenditutkimukset, kyselytutkimukset ja syvähaastattelut.

2. Brändiworkshopit (Redland)

Kirkastetaan liiketoiminnan tavoitteet, arvot, visio ja kilpailuetu avainhenkilöiden kanssa.

3. Brändistrategia (Redland)

Tarkennetaan asiakassegmentit, ostajapersoonat, tuote- ja palvelukonseptit ja niiden positiointi. Luodaan brändilupaus, -tarina ja muut pääviestit.

4. Brändi-identiteetin ja visuaalisen ilmeen kehitys (Redland)

Kiteytetään brändi-identiteetin osa-alueet. Kehitetään visuaalista ilmettä tarvittavilta osin. Testataan vaikuttavuus. Luodaan brändikäsikirja.

5. Jalkautus markkinointiviestintään (Redland)

Fyysisten ja sähköisten kohtaamispisteiden materiaalien päivitys. Brändiviestien ja -ilmeen kytkeminen mainontaan, viestintään, sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin.

6. Lunastus ja sisäinen jalkautus (Intotalo)

Tuloksellisen ja brändin mukaisen toimintatavan varmistus. Jalkautus henkilökunnalle tärkeimpiin kosketuspisteisiin. Yritysjohdon ja esimiesten johtamisvalmennus. Myynnin brändisparraus ja koulutus.

7. Brändinhallinta (Redland)

Brändianalytiikan seuranta ja markkinointiviestinnän johtaminen tiedolla. Tarvittavat hienosäädöt tulosten ja palautteen mukaan. Elementtien hallinta.

Tutustu ja ota yhteyttä

Tutustu Heinolan kaupungin kanssa tekemäämme brändiuudistukseen.

Jätä tarjouspyyntö tai ota yhteyttä info@redland.fi, niin keskustellaan siitä miten voimme auttaa sinua!