Takaisin

Työnantajamarkkinoinnilla tavoitat uudet tähdet ja uskolliset osaajat

Rakkaalla kasvun ja kehityksen työkalulla on monta nimeä, mutta niistä yksikään ei tunnu olevan työnantajamarkkinointi. Paljon puhutaan kyllä työnantajakuvasta ja työnantajamielikuvasta, työnantajabrändistä sekä yrityskuvasta. Myös employer branding, onnistunut rekrytointi, työhyvinvointi sekä työtyytyväisyys tuntuvat olevan aiheina pinnalla. Mutta jutun juju on siinä, että juuri työnantajamarkkinointi kattaa kaikki edellä mainitut teemat – käsite tuo yhteen kaikki yrityksen houkuttelevuutta parantavat työkalut ja toimenpiteet.

Muun muassa mainonta, ansaittu medianäkyvyys, rekrytointi, arvomaailma, viestintä, henkilöstö, palkitseminen, johto, yrityskulttuuri ja yrityksen brändi vaikuttavat siihen, miltä yritys näyttää työntekijöiden, työnhakijoiden ja asiakkaiden silmissä. Yksittäisiin seikkoihin tarttumista tärkeämpää on kuitenkin se, miten kokonaisuudesta kerrotaan sidosryhmille.

Kun yrityksen tarina on uskottava ja mielenkiintoinen, seuraavat hyvä maine ja kohdeyleisön mielenkiinto perässä. Siksi työnantajamarkkinointi on paras väline yrityksen houkuttelevuuden parantamiseksi. Hyvä markkinointi on hyvien tarinoiden kertomista.

Markkinoinnista on moneen

Työnantajamarkkinointi käsittää sekä mielikuvia kehittävän brändimainonnan että taktisen rekrytointimarkkinoinnin. Vaikka nämä kaksi muodostavat työnantajamarkkinoinnin kokonaisuuden, on ne kuitenkin syytä erottaa toisistaan päivittäisessä tekemisessä.

Pelkkä brändimainonta tai taktiset rekrytointikampanjat eivät yksin puhuttele kaikkia kohderyhmiäsi. Toimenpiteet tulee suunnitella ja kohdentaa tavoitellun yleisön mukaan niin, että kohdehenkilö altistuu markkinoinnille useissa eri kosketuspisteissä työnhakuprosessin ja työuransa aikana.

Kaikki alkaa hyvin suunnitellusta brändimarkkinoinnista, jota tehdään niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolellakin. Sisäisten toimenpiteiden hyvät tulokset valuvat hiljalleen yrityksen ulkopuolelle ja luovat työnantajasta houkuttelevampaa kuvaa ulkoisten sidosryhmien silmissä. Kun katselijan nenällä lepäävät linssit ovat riittävän vaaleanpunaiset, astuu taktinen rekrymarkkinointi kuvaan. Rekrytointia on helpompi tehdä hyvin, kun yleisö on valmiiksi kiinnostunut.

Palkintona hurmaava työnantajakuva

Työnantajamarkkinointi ei ole pikakaunistaja tai nopea korjausliike akuuttiin hätään. Se on pitkäjänteistä, strategista tekemistä, jonka näkyvät tulokset antavat usein odotuttaa itseään vuoden tai pari. Odotus ei kuitenkaan ole turhaa, sillä lopulta kova työ palkitaan.

Parhaimmillaan toimiva työnantajamarkkinointi luo yritykselle houkuttelevan työnantajakuvan ja voimakasta kilpailuetua markkinoilla. Kun tekeminen on suunniteltua, oivaltavaa ja yrityksen kulttuuriin sopivaa, ovat myös hyödyt selvät: toimivalla työnantajamarkkinoinnilla houkutellaan yritykseen alan parhaat työntekijät ja varmistetaan jo palkattujen huippuosaajien sitoutuneisuus. Asiakkaatkin asioivat mielellään markkinoiden kiinnostavimpien yritysten kanssa.

Ota työnantajamarkkinointi osaksi strategiaa

Unohda monimutkainen termistö ja turhat korulauseet. Työnantajamarkkinointiin pätevät samat säännöt kuin kaikkeen muuhunkin markkinointiin. Tekemisellä on oltava selkeät tavoitteet ja toimiva toteutus, jotka pohjautuvat yrityksen strategiaan. Toimenpiteille on varattava riittävä budjetti ja muita tarvittavia resursseja.

Ja koska kyse on lopulta mainonnasta, on työnantajamarkkinoinnissakin konsepti aina kuningas. Mitä kirkkaammaksi kampanjan ydin on hiottu ja mitä tiiviimmäksi ydinajatus kiteytetty, sitä loistavampia tuloksia tehdyt toimenpiteet tuottavat.

Redland rientää apuun

Me Redlandilla olemme onnistuneet rekrytoimaan arvojemme mukaisia osaajia, joiden ansiosta yrityskulttuurimme on kehittynyt osallistavaksi, yhteisölliseksi ja ennen kaikkea persoonalliseksi. Tulokset näkyvät todistetusti myös ulospäin: Redland palkittiin yhtenä Suomen parhaista työnantajabrändeistä Tunto-kilpailussa maaliskuussa 2020. Omien oppien lisäksi meillä on jaettavanamme myös monipuolinen kattaus markkinoinnin osaamista.

Olipa kyseessä konseptointi, kampanja- tai kanavasuunnittelu, digimarkkinointi, tekstisisältöjen tuottaminen tai muiden mainosmateriaalien toteutus, ovat kaikki työnantajamarkkinoinnin tarpeet Redlandille tuttua juttua.

Ota siis yhteyttä, autamme kaikessa yrityksesi markkinoinnissa oikein mielellämme!