Case Indoor Informatics

Brändäys ja MVP-tuotekehitys analytiikkapalveluun

GymPlus© on palvelu, jolla kuntosaliomistajat voivat tehdä laitehankintapäätöksiä laajan käyttäjädatan pohjalta. Näin he voivat maksimoida investointiensa tuoton, ja samalla varmistaa mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen kuntosaleillaan.

Lähtötilanne

GymPlus© -tuotetiimillä on huima määrä tietoa siitä, kuinka pyöritetään hyvinvointiliiketoimintaa ja mitkä ovat sen menestyksen kulmakivet. Tiimillä oli visio palvelusta, joka hyödyntää videokameroita ja visuaalista dataa esimerkiksi kuntosalin laitteiden käyttöastetta arvioitaessa – joka taas puolestaa helpottaa kuntosalien omistajia saamaan täyden tehon irti liiketoiminnastaan.

Ratkaisu 

Redland työskenteli tiiviissä yhteistyössä GymPlus© -tiimin kanssa, ja yhteistyö aloitettiin yrityksen ja sen avainpalvelun, Gym Plus© -älykkään sisätilojen analytiikkatyökalun brändin kehittämisellä.

Brändäysvaiheen jälkeen keskityttiin analytiikkapalvelun käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelemiseen. Tavoite oli lanseerata MVP (minimum viable product) pilottiasiakkaille keväällä 2018.

Redland toteutti GymPlus-verkkosovelluksen frontendin React-teknologialla, joka käytti asiakkaan toteuttamia REST-rajapintoja. Sovelluksen frontendissa visualisoitiin kuntosalilaitteiden ja tilojen käyttöasteita erilaisilla viiva- ja pylväsgraafeilla mahdollistaen vertailu eri ajanjaksojen välillä.

Lisäksi kuntosaliyrittäjien ja Indoor Informaticsin käyttöön luotiin käyttöliittymä, jolla kuntosalin laitteita voitiin lisätä, poistaa ja muokata ja osoittaa kamerakuvista missä mikäkin laite sijaitsee. Tässä käyttöliittymässä erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että sen käyttäminen onnistuu laiteasennuksia tehdessä paikan päällä.

Redland oli myös päävastuussa GymPlus:n digitaalisen palvelukehityksen käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Dashboard-näkymässä käyttäjä pääsee seuraamaan laitteiden käyttödataa ja vertailemaan mm. ajanjaksoja, kategorioita ja eri laitevalmistajia keskenään.

Tulokset 

MVP:n lanseerauksessa onnistuttiin aikataulussa ja 2018 tuote oli markkinoilla. Samaan aikaan aloitettiin myös palvelun datankeräys. Nyt kuntosaliyrittäjät ja hyvinvointikeskukset pääsevät helposti näkemään kuntoilulaitteidensa käyttömäärät, suodattamaan palvelun tuloksia tiettyjen laitteiden tai tietyn aikajakson mukaan, ja vertailla eri laitteiden käyttöasteita keskenään.

Älykäs sisätila-analytiikka mahdollistaa näin fiksumpien liiketoimintapäätösten tekemisen, ja asiakaskokemuksen parantamisen.

Katso myös