Case ShopperTrak

Parannettu analytiikkapalvelu Euroopan, Aasian ja Yhdysvaltojen jälleenmyyjille ja ostoskeskuksille

Chicagolainen ShopperTrak on kansainvälinen markkinajohtaja retail-analytiikassa. ShopperTrak kerää vuosittain liikenne- ja käyttäytymistietoja 40 miljardin ostajan käynnistä yli 11,000 jälleenmyyjälle ja ostoskeskukselle 64 eri maassa. Redland oli mukana kehittämässä palvelukonseptia, käyttäjäkokemusta, sekä pilvipohjaista sovellusta kokonaisuudessaan.

Lähtötilanne

Perinteinen kivijalkakauppa on maailmanlaajuisesti pulassa, koska sen on vaikea kilpailla kustannustehokkaiden verkkokauppojen kanssa, jotka operoivat maailmanlaajuisesti. Jotta kaupat, jälleenmyyjät ja ostoskeskukset saavat houkuteltua enemmän ostavia asiakkaita kauppaan, pitää heidän parantaa omia kilpailuetujaan, kuten henkilökohtaista asiakaspalvelua, kanssakäyntiä ja ostamista kokonaiselämyksenä. Tässä ShopperTrak auttaa kivijalkakauppoja. ShopperTrakin analytiikkapalvelun avulla asiakkaat näkevät kävijämäärän vaikutukset, konversion ja muut liiketoimintaa ohjaavat tiedot organisaation laajuisesti.

ShopperTrak lähestyi asiakassuosittelun kautta Redlandia. Tavoitteena oli nykyaikaistaa reaaliaikaista ostoskeskusten analytikkapalvelua. Aiemmin raportointi perustui manuaaliseen prosessiin, jossa ShopperTrakin analyytikko kävi läpi dataa ja tuotti asiakkaalle räätälöityjä raportteja. Ajantasaista tietoa palvelussa oli maailmanlaajuisesti, mutta palvelu koettiin hankalaksi käyttää, eikä se vastannut asiakaskokemukseltaan ostoskeskusasiakkaiden vaatimuksia.

Ratkaisu

Tarjouskilpailussa Redlandia vastassa oli suuria globaalisti toimivia tahoja, ja asiakkaan puolelta pieni suomalainen kumppani koetiin myös riskiksi. ShopperTrak halusi silti testata yhteistyötä, koska heillä oli hyvää kokemusta start-upien kanssa toimimisesta ja myös niiden ostamisesta. MVP-projekti tai esimerkiksi verkkopalvelun määrittelyprojekti tarjoaa tällaiseen yhteistyön testaamiseen hyvän tavan.

Yhteistyö alkoi vuonna 2014 MVP:n tekemisellä, jossa myös testattiin Redlandin tapaa toimia laajemman yhteistyön pohjaksi. Käyttöliittymä datan visualisoinniksi suunniteltiin täysin uusiksi, jotta asiakaskokemus saatiin päivitettyä. Samalla tehtiin myös toimiva MVP muutamassa kuukaudessa. ShopperTrak koki saavansa investoinnilleen arvoa ja laajensimme yhteistyötä merkittäväksi.

Redland toteutti ShopperTrakille selainpohjaisen sovelluksen Angular-teknologialla. Sovellus haki ja yhdisteli asiakkaan dataa useasta eri rajapinnoista, joita oli toteutettu mm. NodeJS- ja Groovy -teknologioilla. Sovellusta kehitettiin usean vuoden ajan ja sinä aikana siihen luotiin lukuisia erilaisia taulukko-, graafi- ja heatmap-widgettejä, joilla erityyppinen data voitiin esittää kaikkein ymmärrettävimmin. Lisäksi sovellukseen rakennettiin erilaisia käyttäjäkohtaisia customointi- ja lokalisointiasetuksia, mukaan lukien asiakkaan täysin customoitavat kalenterit, jotka eivät noudattaneet gregoriaanista kalenteria.

Redland oli myös päävastuussa ShopperTrakin digitaalisen palvelukehityksen käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Erityisen haastavaa oli suunnitella palvelu joustavaksi ja skaalautuvaksi yksinkertaisesta MVP-tuotteesta erittäin laajaksi ja monipuolisesti räätälöitäväksi palveluksi. Palvelun kehitys perustui jatkuvaan käyttäjäpalautteen keräämiseen ja uusia toiminnalisuuksia suunniteltiin vastaamaan todellisia asiakastarpeita ja vaatimuksia.

Sovelluksessa käyttäjällä on mm. mahdollisuus räätälöidä oman organisaation asetuksia, ominaisuuksia, oikeuksia ja KPI-mittareita admin näkymässä. Yksittäinen käyttäjä taas pystyy räätälöimään omaa dashboardiaan ja luomaan sinne omia widgettejä monipuolista dataa ja template-pohjia hyödyntäen.

Tulokset

Uudistettu kauppakeskusten analytiikkapalvelu sai loistavan vastaanoton asiakkaiden keskuudessa ja ShopperTrak voitti uusia asiakkuuksia palvelun lanseerauksen jälkeen. Yhteistyötä tiivistettiin, tiimi laajeni ja kehitystä tehtiin ketterästi sprintteinä.

Neljän vuoden sprintti-pohjaisen kehittämisen aikana sovelluksesta tuli yksi ShopperTrakin päätuotteista ja 90% asiakkaista siirtyi käyttämään sitä. Redland teki jatkuvaa käyttöliittymän ja front-endin kehitystyötä analytiikkapalveluun usean vuoden ajan.

Asiakkaamme ShopperTrakin asiakas kertoo: 

”Tavoitteidemme saavuttaminen oli hyvin nopeaa. Huomasimme 10% kasvun konversiossamme välittömästi ja olemme säilyttäneet tuon kaksinumeroisen kasvun. Olemme huomanneet kasvua myös yleisessä liiketoiminnassa. Emme olisi pystyneet siihen ilman ShopperTrakin tukea. Oli alusta asti selvää, että he panostivat myös meidän menestykseemme”, sanoo Danny Ewoldsen, jälleenmyynnin ja verkkokaupan varatoimitusjohtaja, Johnston & Murphy.