Takaisin

Digimarkkinoinnin sanasto

Mikä ihmeen SEM? Tai ohjelmallinen ostaminen? Entä mitä tarkoittaa retargeting? Lue Redlandin sanakirjasta, mitä nämä ja muut digimarkkinoinnin termit tarkoittavat!

A/B-testaus

A/B-testauksen avulla pyritään löytämään parhaiten toimiva vaihtoehto. Testausta voidaan tehdä esimerkiksi nettisivuilla tai mainonnassa. Testauksessa muutetaan esimerkiksi tekstiä, kuvitusta tai kohdentamista ja katsotaan, mikä vaihtoehto johtaa parhaaseen lopputulokseen.

AdForm

AdForm on mainoshallinta-alusta, jonka avulla toimistot ja yritykset voivat tehdä digimarkkinoinnin ohjelmallista ostamista.

Algoritmi

Ohjelmistojen taustalla toimiva prosessi tai sääntöjoukko, jota on noudatettava laskelmissa tai muussa ongelmanratkaisussa. Jokaiselle digitaalisen markkinoinnin kanavalla on oma algoritmi, joka määrittelee esimerkiksi sen, mitä sisältöjä näytetään käyttäjille.

Analytiikka

Digimarkkinoinnin kontekstissa analytiikalla tarkoitetaan digitaalisen datan keräämistä ja tulkitsemista. Tämä tapahtuu erilaisten työkalujen avulla, joista yleisimmin käytetty on Google Analytics.

Attribuutiomallinnus

Attribuutiomallinnus on yksi mittauksen työkaluista, jonka avulla pyritään osoittamaan kunkin kohtaamispisteen painoarvo ostotapahtuman kannalta. Käytännössä siis pyritään selvittämään, mitä mainoksia tai sisältöjä käyttäjä on nähnyt ja miten paljon eri mainokset ovat vaikuttaneet ostopäätökseen.

Avainsana/Hakusana

Avainsana ja hakusana toimivat usein synonyymeina. Molemmilla sanoilla tarkoitetaan niitä termejä tai lauseita, joilla ihmiset etsivät tietoa hakukoneista.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksessa tai -kartoituksessa selvitetään yritykselle oleelliset hakusanat ja -lauseet ja niiden hakuvolyymit.

B2B ja B2C

Nämä lyhenteet tulevat sanoista “business to business” ja “business to consumer”. B2B viittaa siihen, että yrityksen asiakkaina on toisia yrityksiä ja B2C:ssä taas kuluttajia. Digimarkkinoinnin työkalut ja keinot valikoidaan sen mukaan, tehdäänkö B2B- vai B2C-yrityksen markkinointia.

CTA

CTA on lyhenne sanoista Call to Action. CTA on selkeä kehotus, joka ohjaa ihmisen eteenpäin mainoksesta tai muusta sisällöstä. Esimerkiksi kehoitukset “Lue lisää” tai “Osta nyt” ovat CTA:ta.

Display-mainonta

Display-mainonnalla tarkoitetaan digikanavissa pyöritettävää bannerimainontaa. Mainontaa voi tehdä lukuisilla eri työkaluilla: esimerkiksi Google Adsin, yksittäisten medioiden tai ohjelmallisen ostamisen kautta.

DoubleClick Digital Marketing (DDM)

DoubleClick on Googlen mainoshallinta-alusta, jonka avulla toimistot ja mainostajat voivat luoda ja hallita digitaalisen markkinoinnin kampanjoita. Alusta on vähitellen jäämässä historiaan, sillä pari vuotta sitten Google ilmoitti integroivansa sen ja Google Analytics 360 Suiten samaan ratkaisuun nimeltään Google Marketing Platform.

Inbound-markkinointi

Inboundilla tarkoitetaan uutta näkökulmaa, jossa perinteinen markkinointi on käännetty päälaelleen: sen sijaan, että yritys yrittää itse haalia erilaisin kampanjoin ja toimenpitein yleisöä, keskitytään tuottamaan kiinnostavaa ja tarpeellista sisältöä, jonka pariin yleisö itse hakeutuu.

Konversio

Konversio on haluttu toimenpide: esimerkiksi ostotapahtuma, uutiskirjeen tilaus tai ostoskoriin lisääminen.

Konversio-optimointi

Kun tehdään konversio-optimointia, markkinoinnin tavoitteena on saada konversioita. Toimenpiteitä, materiaaleja, kohdentamista ja muita digimarkkinoinnin osa-alueita muutetaan ja tehostetaan niin, että ne johtavat mahdollisimman moneen, edulliseen konversioon.

Ländäri / Landing page

Ländärilla tai laskeutumissivulla tarkoitetaan sitä verkkosivua, johon ihmiset ohjataan mainonnasta.

Markkinoinnin automaatio

Markkinointiautomaatio tehostaa ja automatisoi markkinoinnin töitä ja prosesseja. Esimerkiksi yleisöjen segmentointi sekä viestien ja sisältöjen personointi ovat näitä  toimintoja, jotka yleensä automatisoidaan. Automaatio tehdään erilaisten järjestelmien, esimerkiksi Hubspotin, kautta.

Natiivimainonta

Natiivimainonta tarkoittaa eri verkkomedioiden sivuilla julkaistuja mainoksia, jotka näyttävät uutisilta tai muulta journalistiselta sisällöltä. Nämä mainokset erotellaan toimituksen sisällöstä yleensä sanalla “mainos”. Klikatessaan mainosta käyttäjä ohjautuu mainostajan verkkosivuille.

Ohjelmallinen ostaminen (RTB)

Ohjelmallinen ostaminen (programmatic buying ja real-time bidding) tarkoittaa digitaalisten mediaostojen ja kampanjoiden automatisointia yhden työkalun ja käyttöliittymän kautta. Ohjelmallinen ostaminen mahdollistaa verkkomainonnan rutiinien automatisoinnin, tarkkojen kohdennusten hyödyntämisen sekä mainonnan ohjaamista tiedon avulla reaaliajassa – tarkan mitattavuuden ja tuloksellisuuden lisäksi.

Orgaaninen näkyvyys/liikenne

Kun yrityksen sisältöjä tai viestejä ei markkinoida, niiden keräämä huomio on orgaanista eli ilmaista. Orgaaniseen näkyvyyteen pyritään ennen kaikkea SEO:n avulla ja lisäksi sosiaalisessa mediassa ns. viraali-efektin kautta.

Ostopolku

Ostopolku kuvaa sitä matkaa, jonka ihminen liikkuu tullessaan jonkun yrityksen asiakkaaksi. Käytännössä matka alkaa siitä, että ihminen tehdään tietoiseksi yrityksestä ja eri vaiheiden kautta ihminen etenee aina ostopäätökseen asti. Digimarkkinoinnin keinoin ihmistä voidaan ohjata ostopolulla eteenpäin.

PPC

PPC on lyhennys sanoista Pay Per Click, mikä tarkoittaa digitaalista mainontaa, jossa maksetaan vain klikkauksista. Esimerkiksi SEM on PPC-mainontaa.

Retargeting / remarketing

Retargetoinnilla tarkoitetaan uudelleenmarkkinointia. Digimarkkinoinnin kanavissa mainontaa kohdennetaan niille ihmisille, jotka ovat jo aiemmin olleet yrityksen kanssa tekemisissä, esimerkiksi vierailleet nettisivuilla tai ladanneet sovelluksen.

Seurantakoodi / Tracking code

Seurantakoodi on pieni pätkä koodia, joka asennetaan yrityksen verkkosivujen koodin sekaan. Koodi seuraa ketkä käyvät sivuilla ja mitä ihmiset siellä tekevät. Näitä seurantakoodeja on paljon, tyypillisesti jokaisella digimarkkinoinnin alustalla tai palvelulla on omansa. Koodi ei tallenna henkilökohtaisia tietoja, mutta mahdollistaa esimerkiksi uudelleenmarkkinoinnin.

Sisältöyhteistyö

Sisältöyhteistyö on melko laaja termi ja siksi usein vaikea ymmärtää. Käytännössä kyseessä on yrityksen ja toisen osapuolen, esimerkiksi bloggarin, lehden, radio- tai televisiokanavan sopimus sisällöllisestä yhteistyöstä. Perinteisen mainoksen sijaan yritys ja toinen osapuoli pyrkivät tuottamaan yleisölle mielenkiintoista sisältöä, esimerkiksi artikkeleita tai radio-ohjelman, jossa nostetaan esille yrityksen tuotteita tai palveluita.

SEA

SEA on lyhenne sanoista Search Engine Advertising. Tämä termi ei ole kovinkaan laajasti käytössä, vaan sen tilalla käytetään usein vain SEM:iä. SEA kuitenkin tarkoittaa nimenomaan maksettua hakukonemainontaa, eli niitä mainoksia, jotka tulevat näkyville, kun googlaat tietyn termin.

Hakukonemainos

SEM

SEM tulee sanoista Search Engine Marketing. Suomeksi siitä käytetään usein termiä hakukonemarkkinointi, tosin aika usein kuulee puhuttavan vain “semmistä”. SEM tarkoittaa markkinointia hakukoneissa (Google, Bing). Markkinoinnin tavoitteena on nostaa verkkosivun näkyvyyttä ja tämän kautta saada sivulle enemmän kävijöitä ja asiakkaita. SEM kattaa sekä SEA:n että SEO:n.

SEO

SEO taas tulee sanoista Search Engine Optimization, mikä tarkoittaa verkkosivuston näkyvyyden parantamista niin, että se nousee hakukoneissa mahdollisimman korkealle orgaanisesti. Moni tietää, että hakukoneoptimointiin kuuluu verkkosivuston sisältöjen tuottaminen haetuimpien sanojen ja lauseiden ympärille. Hakukoneoptimointi sisältää kuitenkin paljon muutakin, kuten esimerkiksi verkkosivuston muokkaamisen selkeäksi ja käyttäjäystävälliseksi.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yhteistyötä erilaisten vaikuttajien kuten bloggareiden, vloggareiden tai julkkisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on nostaa yrityksen tuotteita tai palveluita hyödyntäen vaikuttajan omia yleisöjä.

Yleisimmät mittarit

Bounce Rate – Sivustolta välittömästi poistuneiden käyttäjien osuus. Mitä suurempi luku, sitä huonommin laskeutumissivu toimii. Luontaisesti vaihtelee eri liikenteenlähteiden välillä.

CPA – Cost per acquisition (tai action). Hinta per haluttu toimenpide esim. uutiskirjeen tilaus mainonnan kautta.

CPC – Cost per click. Klikkauskohtainen hinta.

CPM – Cost per mille. Tuhannen näyttökerran hinta.

CTR – Click through rate. Klikkausprosentti. Saadaan laskettua kaavalla näyttöjen määrä jaettuna klikkaukset.

KPI – Key Performance Indicator. Yleensä liiketoimintaan sidottu tunnusluku, kuten CPA (ks yllä).

ROAS – Return on ad spend. Mainontaan sijoitetun pääoman tuotto.

ROI – Return of investment. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti.

Digimarkkinoinnin sanasto on tehty helpottamaan eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä digimarkkinoinnin projekteissa. Toivomme sen hyödyttävän mahdollisimman monia ja otamme mielellämme vastaan täydennyksiä listaan. Jos sanasto herättää kysymyksiä tai tarvitset apua digimarkkinointiin – ota rohkeasti yhteyttä ja kysy meiltä lisää!