Takaisin

20-vuotias Redland on selvinnyt korona-ajasta ilman lomautuksia – saanut sen sijaan uusia asiakkaita ja työntekijöitä

Redlandin vuosi olisi ollut erityinen ilman pandemiaakin, sillä yritys täyttää 20 vuotta. Redlandin johto on erityisen ylpeä siitä, että se on onnistunut poikkeustilanteessa säilyttämään henkilökuntansa työpaikat – ja jopa rekrytoimaan.

Nopea reagointi markkinatilanteen muutoksiin toi kilpailuetua

Jo pandemian alkuvaiheessa Redland lähti innovoimaan omia sopeutumiskeinojaan, jotka otettiin käyttöön varhaisessa vaiheessa. Omaa toimintaa ja tarjoomaa muokattiin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

”Lähdimme heti maaliskuussa päivittämään asiakkaidemme markkinointistrategioita ja tarjoamaan apua digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Kehitimme esimerkiksi asiakkaidemme verkkopalveluja, rakensimme verkkokauppoja ja toteutimme perinteisiä tapahtumia virtuaalisesti verkon yli. Paneuduimme myös siihen millainen markkinoinnin äänensävy toimii poikkeustilanteessa ja suunnittelimme asiakkaillemme ajassa resonoivia brändiviestejä”, sanoo Mari Masalin, Redlandin toimitusjohtaja.

Lisäksi Redland lähti vahvasti kehittämään uusia digitaalisia palveluja. Näistä esimerkkejä ovat virtuaalitapahtumat ja Amazon-verkkokaupan tuotevienti.

”Onnistuimme luomaan uutta liiketoimintaa ja samalla panostimme entistä enemmän  uusasiakashankintaan. Omaa digimarkkinointiamme vahvistettiin ja saimme liidejä sisään pitkin kevättä ja kesää. Myös omat asiakastilaisuutemme muutettiin lennosta webinaareiksi”, kertoo Anne Laitinen, Redlandin operatiivinen johtaja.

Henkilökunnan omistama yritys toimii arvojensa mukaisesti

Redland on täysin henkilökuntansa omistama yritys ja tänä vuonna osakkaat päättivät yhteistuumin jättää osingot nostamatta.

”Toimimme arvojemme mukaisesti, eikä henkilökunnan lomauttaminen tai irtisanominen ollut meille missään vaiheessa vaihtoehto. Syksy on kuitenkin globaalisti epävarmaa aikaa, ja tämän vuoksi osakkaamme halusivat kantaa kortensa kekoon jättämällä osingot nostamatta. Vaikka talous vaikuttaa nyt vakaalta, niin haluamme ensisijaisesti varmistaa työpaikat kaikille myös tulevaisuudessa”, pohtii Masalin.

Henkilökunnalle annettiin hyvin varhaisessa vaiheessa etätyösuositus, koska etätyöskentely oli Redlandilla jo ennestään tuttu toimintatapa. Suurin osa 53 työntekijästä on jatkanut etätöissä keväästä asti, vaikka paluu Helsingin ja Lahden toimistoille tuli kesän myötä mahdolliseksi.

”Etätyöskentely on näkynyt sairauspoissaolojen määrän vähenemisenä. Osalle jatkuva etätyö tuo arkeen joustavuutta, mutta osa kokee yksinäisyyttä. Sosiaalisten kontaktien kaipuuta koetamme koko ajan helpottaa erilaisin keinoin, esimerkiksi virtuaalisten kahvihetkien ja hyvinvointipäivien avulla”, jatkaa Laitinen.

Aktiivisesti rekrytoinut Redland luottaa syksyyn

Nopea reagoiminen markkinatilanteen muutoksiin on auttanut Redlandia uimaan toimialan YT-uutisten vastavirtaan. Yritys on rekrytoinut aktiivisesti ja saanut huhti-elokuun aikana neljä uutta työntekijää. Redland suhtautuu syksyyn luottavaisesti.

”Vaikka markkinan ennustaminen on muuttunut koko ajan haastavammaksi, olemme luottavaisia syksyn suhteen. Olemme koronasta huolimatta onnistuneet voittamaan isoja asiakkuuksia ja kehittämään omaa toimintaamme”, summaa Laitinen.

”Tärkeintä on ollut löytää taistelutahto ja usko siihen, että jokaisessa kriisissä on löydettävissä myös mahdollisuuksia”, lisää Masalin.

Lue myös Markkinointi&Mainonta -lehden uutisversio onnistumisistamme.