Vastuullisuus yritystoiminnassa

Kuluttajat vaativat yrityksiltä 2020-luvulla läpinäkyvyyttä. Yritys ei ole enää vain sitä, mitä se sanoo olevansa. Sen on myös todistettava sanansa. Pelkkä päälle liimattu vastuullisuus ei riitä. Sanojen ja tekojen on aidosti kohdattava yrityksen arjessa. Ne yritykset, jotka tämän hallitsevat menestyvät. Me autamme yrityksesi alkuun.

 

Vastuullisuus on nyt vaatimus

Strateginen vastuullisuus on olemisen ja tekemisen tapa, ei kimppu toisistaan irtonaisia toimenpiteitä tai projekti, jota voidaan kokeilla ja lopettaa alkuinnostuksen hiivuttua.

Vastuullinen yritys on vastuullinen kauttaaltaan, niin omassa sisäisessä tekemisessään kuin siinä, millaisia kumppanuussuhteita se solmii. Vastuullinen yritys kannustaa myös asiakkaitaan vastuullisuuteen omalla esimerkillään.

Lopulta kyse onkin arvoista: yhteistyötä tehdään sellaisten tahojen kanssa, jotka jakavat samat arvot ja maailmankuvan. Niille yrityksille, joille oman vastuullisuuden tarkastelu on vielä lapsenkengissä, tämä muutos aiheuttaa selvää painetta oman tekemisen kriittiseen tarkasteluun.

 

Vastuullinen liiketoiminta ja sen vaikutusten tarkka arviointi on hankala ja monimutkainen prosessi. Ajattelua tukemaan on tehty paljon erilaisia tutkimuksia ja kehitetty viitekehyksiä, jotka auttavat hahmottamaan vastuullisuuden kokonaisuutta.

Eräs havainnollinen tapa aloittaa vastuullisuuden tarkastelu on jakaa vastuullinen liiketoiminta kolmeen tyyppiin suhteessa yrityksen ydinliiketoimintaan*.

Hyväntekeväisyys, jossa yrityksen vastuullisuustoimet eivät liity millään tavalla ydinliiketoimintaan, mutta ovat vahvasti sidoksissa yrityksen arvomaailmaan. Tyypillisin esimerkki tästä on rahan lahjoittaminen erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin.

Integraatio, jossa keskitytään lisäämään jo olemassa olevan ydinliiketoiminnan vastuullisuutta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat vastuullisemmin tuotettuihin raaka-aineisiin vaihtaminen, päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet, ja tasa-arvoiset henkilöstöprosessit.

Innovaatio, jossa jonkin kestävän kehityksen ongelman ympärille kehitetään kokonaan uutta liiketoimintaa. Yritys tunnistaa esimerkiksi ympäristöön liittyvän ongelman, jonka ratkaisemalla voidaan samalla tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Vastuullisuusviestinnän kartoitus

Autamme asiakkaitamme viestimään vastuullisuudesta selkeällä ja puhuttelevalla tavalla. Aivan aluksi perehdymme siihen, mihin seikkoihin viestintä voi nojata. Aloitamme analysoimalla, mitä kaikkea yritys jo nyt tekee. Kartoituksen lopputuloksena näemme viestinnän mahdollisuuksia ja annamme suosituksen toimenpiteistä.

Vastuullisuus Redlandissa

Jotta voimme lunastaa lupauksemme asiakkaillemme, tulee meidän ensin ajatella henkilöstöämme. Vain hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa asiakkaillemme hyvää. Tämä on Redlandin arkipäivän vastuullisuutta: tunnistamme tärkeimmän voimavaramme ja teemme työtä sen hyvinvoinnin puolesta.

Työmme onnellisuuden eteen noteerattiin myös Vuoden työnantajabrändi -kilpailussa vuonna 2020, jossa ylsimme oman sarjamme finaaliin ainoana markkinointialan toimijana. Henkilöstön hyvinvoinnin ohella kiinnitämme jatkuvasti huomiota myös toimintamme ympäristökuormitukseen.Vastuullisuus on tekoja

Ympäristö ja liikenne

Olemme laskeneet oman hiilijalanjälkemme ja sitoutuneet vain kestäviin ratkaisuihin toimiston hankinnoissa. Työmatkat kannustamme tekemään julkisilla liikennevälineillä. Toimistomme sijainnissa olemme painottaneet helppoa saavutettavuutta niin jalan, raitein kuin renkain.  Yksityisautoilu muodostaa vain viidesosan toimistomme ja kotien välisestä liikenteestä.

Toimisto muutti kotiin

Olemme tehneet etätöitä sujuvasti jo ennen kuin siitä tuli uusi normaali. Palaverit suositellaan hoidettavaksi verkossa esimerkiksi Google Meetin tai Microsoft Teamsin avulla. Etätyöhön laajemmin siirryttäessä keväällä 2020 toimitimme ergonomiset työkalusteet toimistolta koteihin.

Tasa-arvo

Edistämme inklusiivisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme. Huomioimme nämä asiat myös suunnitteluprosesseissamme olennaisena osana. Meillä kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa, kyvyt ja ennen kaikkea oma asenne ratkaisevat. Sisäisiin kehitysprojekteihin kutsutaan aina myös henkilöstö mukaan ja asioita kehitetään yhdessä: kaikkien ajatukset otetaan vastaan.

Työpaikoista pidetään kiinni

Teimme vuoden 2020 keväällä periaatepäätöksen, ettemme lomauta tai irtisano työntekijöitä vallinneen koronapandemian takia. Kannoimme huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista ja halusimme varmistaa epävarmojen aikojen keskellä toimeentulon kaikille redlandereille.

Mitataan pulssia

Mittaamme jatkuvasti useita asioita henkilökunnan hyvinvoinnista. Yleistä fiilistä mittaamme viikottain ja tulokset kootaan kaikkien nähtäväksi. Lisäksi tuloksista keskustellaan avoimesti esimerkiksi yksiköiden viikkopalavereissa. Jokaiselle työntekijälle tehdään lisäksi henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti.

Pysytään terveinä

Olemme kiinnittäneet erityisen paljon huomiota ihmisten jaksamiseen ja järjestäneet esimerkiksi työpsykologin luentoja palautumisesta. Henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseksi järjestämme lisäksi aktiivisuushaasteita kannustamaan redlandereitä kuntoilun ja arkiliikunnan pariin.

Vastuullisuus asiakkuuksissa

Yhteistyö asiakkaan ja suunnittelutoimiston välillä voi olla hedelmällistä vain silloin, kun molemmat osapuolet jakavat yhteiset arvot ja tavoitteet. Olemme avoimia toimintatavastamme jo ennen tarjouksen tekemistä.

Arvot

Onnistuminen on vaikeaa, jos osapuolet uskovat kovin eri asioihin. Siksi painotamme yhteisen arvomaailman tärkeyttä kaikissa asiakkuuksissamme. Olemme avoimia ja rehellisiä jo ennen mahdollisen asiakkuuden alkua.

Ihmiset

Meillä ei tunneta rajoja siinä, kuka saa tehdä mitäkin. Tasa-arvo ja inklusiivisuus esimerkiksi suunnitteluprosessissa ovat meille itsestäänselvyyksiä. Luotamme toisiimme – ja asiakkaisiimme. Reilussa kumppanuudessa lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet ovat sopusoinnussa.

Maapallomme

Me kannustamme asiakkuuksissamme parempiin valintoihin maapallomme puolesta. Haluamme huolehtia ympäristöstä, yhteiskunnasta, kestävästä talouskasvusta sekä vastuullisesta yrityskulttuurista. 

*Lähde: Halme, M. & Laurila, J., 2009. Philanthropy, Integration or Innovation? Exploring the Financial and Societal Outcomes of Different Types of Corporate Responsibility. Journal of Business Ethics. 84:325–339

Hyödynnä maksuton 30 minuutin sparraus!

Oletko kiinnostunut vastuullisuuskartoituksesta ja omien mahdollisuuksiesi löytämisestä? Varaa aika asiantuntijamme Raino Lepistön kalenterista ja saat ilmaisen sparrailun videoyhteydellä.

Ota yhteyttä