Takaisin

Osaatko sanoittaa yrityksen vastuullisuuden ymmärrettävästi?  

Yrityksen vastuullisuuden arviointi tulisi olla asiakkaalle huomattavasti nykyistä helpompaa. Vastuullisuus vaatii selkeyttä ja viestintä on siinä avainasemassa.

Vastuullisuudesta puhuvat nyt kaikki, mutta kuluttajalla on hyvin erilaiset mahdollisuudet arvioida yritysten todellista vastuullisuutta. Erilaisia vastuullisuuteen liittyviä sertifikaatteja on lukemattomia, kuten Ympäristömerkki, Leed, SA800, Kauppakamarin Ilmastositoumus, Reilu kauppa ja UTZ.  Esimerkiksi yrityksen hiilineutraaliuden arviointi on kuluttajan kannalta mahdoton tehtävä, sillä päästökompensaatioita tarjoavissa toimijoissa on suuria eroja todellisten vaikutusten suhteen.

Tähän todellisuuteen ei kuluttajalla ole näkyvyyttä. Vastuullisuus vaatii selkeitä viitteitä, joihin kuluttaja voi päätöksensä perustaa.

Kuka ottaa vastuuta vastuullisuudesta?

Sen sijaan, että kuluttajalta vaadittaisiin jokaisen tuotteen vastuullisuuden arviointia, tulisi päätöksiä helpottaa mahdollisimman paljon. Ympäristöllisesti tai sosiaalisesti kestämättömän toiminnan tulisi näkyä esimerkiksi verotuksen kautta tuotteen tai palvelun hinnassa. Tällä tavalla kuluttajat ohjautuisivat helpommin kohti parempia valintoja. Yksilöiden valinnoilla on nimittäin vaikea saavuttaa radikaalia muutosta, jos valinnoista tehdään vaikeita.

Yritysten toiminnalle olisi luotava selkeät raamit, jotta vastuullisuuden minimitaso olisi aina perustasoa korkeampi. Kuluttajille pitäisi tarjota helppo ja luotettava tapa vertailla toimijoita keskenään. Valtion roolina olisi ohjata sekä yritysten että kuluttajien toimintaa tavoitteiden suuntaan. Näyttäisi siis siltä, että kaikkien on otettava vastuuta vastuullisuudesta.

Muista myös yrityksen sosiaalinen vastuullisuus

Vastuullisuudessa ei ole kyse ainoastaan ympäristövastuusta. Yritykset ovat vastuussa työntekijöistään joka päivä. Aivan kuten ympäristövastuussa, säädöksiä pidemmälle menevä sosiaalinen vastuu on yhä useamman yrityksen keskeinen keino pitää kiinni henkilöstöstään ja samalla houkutella alan parhaat osaajat hommiin. Siksi mekin olemme nostaneet henkilöstömme onnellisuuden keskeiseksi arvoksemme.

Koska elämme arvojemme mukaan, mittaamme onnellisuuden astetta viikoittain ja nostamme kaikki siihen liittyvät asiat avoimeen keskusteluun. Isoja muutoksia olennaisempia ovat pienet parannukset, kunhan niitä tehdään jatkuvasti. Näin myös henkilöstölle syntyy tunne, että sanat muuttuvat teoksi.

Me autamme sanoittamaan vastuullisia tekoja

Aloitamme siitä, että etsimme yhdessä yrityksen mahdollisuuksia osallistua vastuullisuuskeskusteluun. Usein organisaatiosta löytyy asioita, joita tehdään vastuullisesti, vaikkei niistä osata kertoa. Ne täytyy vain löytää ja paketoida vaikuttaviksi viesteiksi.

Me autamme aidosti vastuullisia toimijoita tuomaan itseään selkeämmin esiin ja saamaan viestinsä perille. Autamme vastuullisia yrityksiä menestymään, jotta vastuullisten valintojen tekeminen olisi kaikille helpompaa.

Tutustu vastuullisuuspalveluihimme ja ota rohkeasti yhteyttä!